Arrangör:
OK77
Tävlingens beskyddare: Vice chefdirektör för Europeiska investeringsbanken Alexander Stubb
Tävlingsledare: Jan Biström
Tävlingskontrollant: Kristian Forsell (OK Raseborg)
Banläggargruppens ledare: Johan Uusimäki
Bankontrollant: Ville Koponen, Lynx
Banläggare: Vesa Kankaanpää och Anders af Hällström (barnbanorna)
Informatör: Anna Jacobson, 045 3474770, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tävlingsjury: Anders Lindahl (OK Trian), ordförande, Yvonne Gunell (Pargas IF) och Jan Torrkulla (IF Femman).

Tävlingscentral för långdistans och stafett: Tävlingscentral vid Hotelli Nuuksio, Snörportsvägen 68, Esbo. Vägvisning från väg 110. Västerifrån ca 2 km från Veikkola längs väg 110 mot Esbo och österifrån längs väg 110 vid Hista.

Parkering: Personbilarnas parkering ligger invid Käringmossen (Käringmossvägen) varifrån det är busstransport till TC. Bussarna trafikerar nonstop mellan klockan 9.30 och 18. Reservera tillräckligt med tid för transport mellan parkeringen och TC. P-avgift för personbilar 5 euro per dag. Parkeringsbiljetter säljs i info och placeras synligt för kontroll i bilen innan avfärden från parkeringen. Bussparkeringen för bussar, minibussar och för de som övernattar i Hotelli Nuuksio är i TC. Meddela på förhand till tävlingsledare eller informatör ifall ni kommer med buss!

Undergången under Åbo motorväg (E18/riksväg 1) vid Siikajärvivägen är endast 3,6 m hög. Bussar högre än 3,6 m skall vika av från väg 110 (Gamla Åbovägen) vid Brobackavägen mot Solvalla (ingen skyltning) och köra rutten Brobackavägen-Heinäsvägen-Siikajärvivägen-Snörporten-Snörportsvägen till tävlingscentralen. För noggrannare information vänligen kontakta tävlingens informatör.

Tavlingscentral lo

Starter, klasser och banlängder:

Start 1 avstånd till start 2 300 meter. Grönvit snitsel.

Karta 1:15 000. Kartbladets storlek är A3 i samtliga klasser

Klass, banlängd
H21 12,9 km 
H20 8,5 km   
H18 7,0 km   
H16 5,0 km
D21 7,5 km
D20 5,5 km
D18 5,1 km

Karta 1:10 000. Kartbladets storlek är A3 i samtliga klasser

Klass, banlängd
H35 8,5 km
H40 8,0 km
H45 7,8 km
H50 7,0 km
H55 5,9 km
H60 5,0 km
D35 5,5 km
D40 5,1 km

Start 2 avstånd till start 2 000 meter. Grönvit snitsel. Barnklasserna startar i start 2. Observera avståndet.

Klass, banlängd

Karta 1:15 000 . Kartbladets storlek är A3

D16 4,0 km

Karta 1:10 000, kartbladets storlek A4
H65 4,9 km
H70 3,6 km
H75 3,2 km
H80 2,2 km
H85 2,2 km
D45 4,9 km
D50 4,0 km
D55 4,0 km
D60 3,4 km
D65 3,4 km
D70 2,2 km
D75 2,2 km
D80 2,2 km
D85 2,2 km

Karta 1:10 000, kartbladets storlek A5
H14 3,7 km
H12 2,2 km
H12TR  1,8 km
H10RR  2,4 km/1,8 km (snitsling/bana)
D14 3,6 km
D12 2,2 km
D12TR  1,8 km
D10RR 2,4 km/ 1,8 km (snitsling/bana)

Klasserna H/D12TR, H/D10RR och motionsklasserna är inte mästerskapsklasser.

Karta: 1:15 000 i klasser än H/D16 upp till H/D21. I övriga klasser 1:10 000. Kartan är uppgjord enligt ISOM 2017 standard och den är uppdaterad 07/2018 (Matti Toivonen). Ekvidistans 5 meter. Kartan är insatt i plastfodral.

Modellkontroll: Finns i tävlingscentralen vid info. Kontrollera att din Emit-bricka fungerar.

Första start: Klockan 12.00.

Start: Snitsel från info-pålen. Start 1: 2 300 meter och till Start 2 2 000 m. Det är inte tillåtet att avvika från den snitslade rutten.

Tävlingsnummer och emit-backup: Tävlingsnummer och backup-lappar som självbetjäning i starten. Alla använder tävlingsnummer. Egna säkerhetsnålar med. Skriv ditt tävlingsnummer på backup-lappen.

Ändring av emit: Att tävla med rätt emit-nummer är på tävlandes eget ansvar. Tävlande med fel emit nummer diskvalificeras! Ändring av emit-nummer sker endast i info i tävlingscentralen. I info kan även hyresbrickor kvitteras ut.

Överdragskläder: Ingen transport.

Kontrolldefinitioner: I starten finns lösa kontrolldefinitioner Obs! endast 1 stycke/löpare. Självbetjäning. Egen plastficka eller fastsättningsmaterial med. Kontrolldefinitionerna är också tryckta på kartan.

Vätska: Det finns två vätskepunkter i terrängen. De ligger inte vid nån kontroll utan i anknytning till löpstråken. Vätskepunkterna är utmärkta på tävlingskartan. Vatten erbjuds. Det finns även vatten i starten.

Startförfarande: Start 1 och start 2 (ej på samma plats men åt samma håll och samma procedur). Kontrolldefinitionerna finns också tryckta på kartan. Egen plastficka eller fastsättningsmaterial med.

5 min
Upprop till start. Banorna för klasserna H/D10RR och H/D12TR finns till påseende, H/D12-H/D14 får se tävlingskartan med K-punkten inritad (inte hela banan). Funktionärerna hjälper vid behov.

4 min
Kontroll av tävlingsnummer

3 min
Nollning av Emit-bricka

2 min
Modellkarta till påseende. Klasserna H/D10RR får sin tävlingskarta och anvisningar. H/D12TR-klasserna får se en karta med banan inritad. För H/D12-H/D14-klasserna finns tävlingskartan med K-punkt till påseende.

1 min
Gå fram till tävlingskartan. Klasserna H/D12TR-H/14 får ta sin tävlingskarta från ett ämbar märkt med sin klass. Starten sker vid K-punkten, det vill säga startpunkten är samma som starttriangeln på kartan.

0 min
Tag kartan, försäkra dig om att du tar din egen karta. Tävlingen börjar.

OBS!
Skylt med avståndet till K-punkten i start 1.
Vid start 2 är startpunkten och K-punkten gemensam.

Specialdirektiv för RR- och TR-banorna: RR-rutten är utmärkt i terrängen med ett enhetligt vitt band. Rutten är inritad på tävlingskartan. Kontrollerna är belägna längs med rutten. Rutten behöver inte följas. Kontrollerna är märkta med koderna RR1, RR2 och så vidare. Man måste stämpla vid kontrollerna i nummerordning.
TR-banans snitsling är densamma som RR-rutten, ett enhetligt vitt band. Kontrollerna är belägna en bit från rutten och de är märkta med vanliga sifferkoder. Kontrollera att koden stämmer.
Sista kontrollen är samma för alla tävlanden. Du kan stämpla vid vilken stämpelenhet som helst vid sista kontrollen. Alla måste följa snitslingen från sista kontrollen till mål. Målstämpling vid mållinjen.
Varje felaktig eller saknad stämpling i RR-klassen leder till 10 min extra tid i sluttiden. Man blir inte diskvalificerad. Felaktig stämpling i TR-klassen leder till diskvalificering.

Terrängbeskrivning: Terrängen är överlag snabblöpt med släta bergshällar avbrutna av kärr och sjöar, höjdskillnaderna är måttliga men lördagens längsta banor har mera kupering och krävande sluttningar. 

Förbjudna områden: Enligt SSL:s regler.

Tävlingsklädsel: Spikskor är förbjudna, annars är klädseln fri enligt SSL:s regler.

Mål: Alla klasser löper i samma mål. Sista kontrollen är samma för alla tävlanden. Du kan stämpla vid vilken stämpelenhet som helst vid sista kontrollen. Snitsel från sista kontrollen till mål. Stämpling på mållinjen. Tävlande som avbryter anmäler sig vid målet och stämplar ut. Kartorna samlas inte in vid målgång, men det är förbjudet att röra sig i tävlingsterrängen efter tävlingen. Hyrda emit-brickor returneras i målet. Kom ihåg Fair play och följ SSL:s regler och FSOM direktiv. Målet stängs klockan 16.00.

Resultat: Resultaten publiceras både på resultattavlan och på Internet. Mellantiderna publiceras endast på Internet.

Motionsorientering: Möjlighet till motionsorientering.  Tre banalternativ, 2,4 km, 3,6 km och 5,8 km.  Kartorna säljs i Info mellan klockan 13.00 och 14.30. Pris 10 Euro. Start och mål i närheten av TC. Man får start när man vill genom att nolla emiten i starten. Efter att man stämplat i motionsorienteringens mål (ej samma mål som tävlingsklasserna) avläses resultatet i Info. Målet stängs klockan 16.00 Resultaten publiceras på OK77s hemsidor på lördagkväll.

Tvätt och omklädning: I strandbastu i anslutning till TC. Varmvattendusch. Det finns även möjlighet att tvätta sig i sjön intill strandbastun.  Använd badbyxor. Tvål och schampo får ej användas då man tvättar sig i sjön.

Toaletter: I tävlingscentralen. Vid starterna finns även toaletter.

Första hjälp: I tävlingscentralen. Kontakt till förstahjälpen vid vätskekontrollerna.

Prisutdelning: Direkt efter tävlingen när samtliga resultat är klara.

Räddningsplanen finns till påseende vid anslagstavlan i TC.