Fasta nätet

Det fasta orienteringskontrollnätet finns i Kasabergets skog från april till åtminstone oktober, i år till slutet av december (beroende på vädret, mer exakt information om när kontrollerna tas bort ges senare).

Fasta nätet består av 15 kontroller.

 

Kontrollnätet har tryckts på kartan KASAVUORI - KASABERGET.

Kartorna kan laddas ner via länken nedan. Man kan också hämta en utprintad karta från simhallens kassa.  

Kiintorastikartta 2020 (pdf) - Karta över Fasta nätet 2020 (pdf)

OBS! Notera det förbjudna området (källa) i närheten av kontroll nr 5!

MOBO-koden fattas på kontroll nr 13. Andra kontroller fungerar som vanligt.

MOBO orienteringsbanan - Kasavuori, Kauniainen

På samma fasta nät finns även en mobil orienteringsbana, MOBO. Vid MOBO-orientering kan man med en MOBO-applikation och smarttelefon bekanta sig gratis med orientering och den rutinerade orienteraren kan med dessa hjälpmedel göra en lyckad kartträning. MOBO är en modern version av de traditionella fasta kontrollerna. MOBO fungerar i operativasystemen windows, iphone eller android. Uppladdningen av applikationen MOBO är gratis. Efter uppladdningen av appen kan du ladda gratis ner kartan Kasavuori Kauniainen. Stämplingen av kontrollerna sker genom avläsning av QR-koden som finns på kontrollpunkten.

Som stöd för din MOBO-orientering kan du fortfarande köpa dig en papperskarta med de fasta kontrollerna från Grankulla simhall till priset av 3 €.

Info om MOBO-orientering hittar Du här:   http://mobo.suunnistus.fi/ohjeet.php

1) och 2) Ari Kauhanen och Sari Sarpaneva orienterar med hjälp av telefonen. Sari orienterar till kontrollen under MOBO banans invigning 2016.

3) När man kommer till kontrollen trycker man på upptill på kartskärmen så kommer man i läs-läge (bilden) varpå man riktar telefonen mot kontrollens QR-kod.

4) Kontroll 14 ligger på naturskönt ställe bland spännande branter.

bild 1)  och 2)                                                    3)                                 4)

 

Arrangörerna hoppas, att de som rör sig i terrängen följer både allemansrättens förpliktelser och rättigheter.
Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda gårdsplaner och åkermark (oberoende av bruksläget).Orienteringsföreningen OK 77 svarar för planering, utsättning och underhåll av fasta nätet.

 

Administration

Underhåll av nätet: Kare Visuri, tel. 0400 850 032