Det fasta orienteringskontrollnätet finns i Kasabergets skog i allmänhet från april till oktober. Fasta nätet består av 15 kontroller som finns på plats, beroende på snöläget under tidsperioden 24.4 - 25.10.2019. Kontrollnätet har tryckts på kartan KASAVUORI - KASABERGET, i skalan 1:7500. Till kartan hör även kontrolldefinitionerna separat. Kartan finns att köpa i Simhallets kassa (Stationsvägen 26, 02700 Grankulla) för 3 euro.

MOBO orienteringsbanan - Kasavuori, Kauniainen

På samma fasta nät finns även en mobil orienteringsbana, MOBO. Vid MOBO-orientering kan man med en MOBO-applikation och smarttelefon bekanta sig gratis med orientering och den rutinerade orienteraren kan med dessa hjälpmedel göra en lyckad kartträning. MOBO är en modern version av de traditionella fasta kontrollerna. MOBO fungerar i operativasystemen windows, iphone eller android. Uppladdningen av applikationen MOBO är gratis. Efter uppladdningen av appen kan du ladda gratis ner kartan Kasavuori Kauniainen. Stämplingen av kontrollerna sker genom avläsning av QR-koden som finns på kontrollpunkten.

Som stöd för din MOBO-orientering kan du fortfarande köpa dig en papperskarta med de fasta kontrollerna från Grankulla simhall till priset av 3 €.

Info om MOBO-orientering hittar Du här:   http://mobo.suunnistus.fi/ohjeet.php

1) och 2) Ari Kauhanen och Sari Sarpaneva orienterar med hjälp av telefonen. Sari orienterar till kontrollen under MOBO banans invigning 2016.

3) När man kommer till kontrollen trycker man på upptill på kartskärmen så kommer man i läs-läge (bilden) varpå man riktar telefonen mot kontrollens QR-kod.

4) Kontroll 14 ligger på naturskönt ställe bland spännande branter.

bild 1)  och 2)                                                    3)                                 4)

 

Arrangörerna hoppas, att de som rör sig i terrängen följer både allemansrättens förpliktelser och rättigheter.
Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda gårdsplaner och åkermark (oberoende av bruksläget).Orienteringsföreningen OK 77 svarar för planering, utsättning och underhåll av fasta nätet.

 

Administration

Underhåll av nätet: Jarmo Kankkunen, tel. 0405437818