Sprint

Sprintens tävlingsterräng består av radhus-, park- och skolområden. Banorna går till 90% på hårt underlag - grus och asfalt. Banorna är både fysiskt och tekniskt krävande, med mellanrum som kräver mycket noggrann kartläsning varvat med mellanrum som ger möjlighet till hög fart. Kontrollerna ligger nära varandra, så var noggranna med att kontrollera koderna. Kartan är splitterny och terrängen har inte tidigare använts för sprintorientering. För att förbättra tydligheten på kartan, har detaljer som inte påverkar orienteringen generaliserats. Kartan är dock ännu ställvis så pass detaljerad, att personer med svagare syn kan ha nytta av en lup. Banlängderna för vissa klasser är i övre kanten av direktiven, detta för att kunna erbjuda bästa möjliga sprinttävling. Enligt provlöparnas kommentarer “De bästa sprintbanorna som FSOM någonsin sett”. Vi rekommenderar att man kommer väl uppvärmd till start. Tävlingsområdet är inte avspärrat, vilket innebär att de tävlande måste se upp för bilar, cyklister och andra som rör sig på tävlingsområdet.

 Långdistans och stafett

Långdistansen och budkavlen tävlas I Noux nationalpark I Esbo, Kyrkslätt och Vichtis kommuner. Noux nationalpark besöks årligen av över 300.000 besökare. Även under FSOM veckoslutet förväntas terrängen vara välbesökt. Vi hoppas att alla deltager beaktar parkens övriga användare.  Det stora besökarantalet sätter sina spår i form av stigar, och övrigt markslitage vilket gör att mindre stigar saknas från kartan. Parken hålls i naturtillstånd vilket gör att vindfällen blir kvar i skogen och ligga, samt att man gjort konstgjorda gläntor med fallna träd. Dessa terrängföremål är inritade på kartan. 

 Terrängen är överlag snabblöpt med släta bergshällar avbrutna av kärr och sjöar, höjdskillnaderna är måttliga men lördagens längsta banor har mera kupering och krävande sluttningar. 

Kartan är ursprungligen gjord med flera olika botten, uppdaterad till ISOM 2017 i juli 2018 av Matti Toivonen. HD 16-21 har på lördagen kartskalan 1:15000, övriga klasser och budkavlen 1:10000.