ALLA MEDLEMMAR:

 • Klubbträningarna (t.ex jumpan och orienteringsträningar) är i huvudsak kostnadsfria.
 • De interna klubbtävlingarna är kostnadsfria.
 • Klubben betalar tävlingsavgifterna för alla medlemmar i FSOM- och NÅIDM-tävlingarna.
 • Klubben betalar tävlingsavgifterna för alla stafetter (bl.a Jukola-kavlen).
 • Medlemmarna deltar gratis i Länsirastit (värde 16x8=128 €) och Länsikorttelit.
 • Medlemmarna hyr Klubbstugan fördelaktigt (rabatterat listpris). -70 % om för eget bruk (-30 % om medlem deltar, men annan betalar). För talkon och föreningens interna evenemang uppbärs ingen hyra.
 • Möjlighet att skaffa sig klubbprylar till förmånligt pris.
 • Möjlighet att förmånligt deltaga i läger, resor och fester, som klubben arrangerar.

HD20 OCH YNGRE:

 • Förmånerna för alla medlemmar.
 • Klubben löser in licens med försäkring för de unga som vill ha en.
 • Klubben betalar tävlingsavgifterna för unga i tävlingar i Finland.
 • Busstransport till ungdomsserietävlingar arrangerade av andra föreningar (fyra tävlingar).

21-25-ÅRINGAR:

 • Förmånerna för alla medlemmar.
 • Klubben betalar deltagaravgifterna vid FM.
 • Klubben betalar därtill startavgiften till fem nationella tävlingar arrangerade i Finland.

YNGRE ÄN 35 ÅR:

 • Förmånerna för alla medlemmar.
 • Klubben betalar deltagaravgifterna vid FM.

Föreningen betalar INTE följande för någon åldersgrupp:

 •  Andra föreningars motionsorienteringar eller motionsliknande evenemang (inte heller fast anmälan är i IRMA, tex Kadaverloppet).
 • Flerdagarstävlingar (> 2 d) på sommaren.
 • Under tiden 25-29.5.22 betalar klubben bara för deltagande i Stafettligan och ev. WRE-deltagande p.g.a. ETOC-arrangemangen.  

Medlemsskyldigheter

 • OK 77 betalar inte lön eller arvode åt sina medlemmar, så all verksamhet i OK 77 bygger på frivilligt, oavlönat arbete. Därför förutsätter klubben, att alla medlemmar också deltar i olika arrangörsuppgifter (t.ex Länsirastit eller någon annan verksamhetsgrupp).
 • Medlemmarna ska uppdatera sina kontaktuppgifter i sin profil i Intran.