Arrangör:
OK77
Tävlingens beskyddare: Vice chefdirektör för Europeiska investeringsbanken Alexander Stubb
Tävlingsledare: Jan Biström
Tävlingskontrollant: Kristian Forsell (OK Raseborg)
Bankontrollant: Ville Koponen, Lynx
Banläggargruppens ledare: Johan Uusimäki
Banläggare: Daniel Backman och Anders af Hällström (HD14 och yngre)
Resultatansvarig: Jori Arrakoski
Informatör:  Anna Jacobson, 045 3474770
Tävlingsjury:
Anders Lindahl (OK Trian), ordförande, Yvonne Gunell (Pargas IF) och Jan Torrkulla (IF Femman).

Tävlingscentral för långdistans och stafett: Tävlingscentral vid Hotelli Nuuksio, Snörportsvägen 68, Esbo. Vägvisning från väg 110. Västerifrån ca 2 km från Veikkola längs väg 110 mot Esbo och österifrån längs väg 110 vid Hista. Samma som på lördagen.

Parkering: Personbilarnas parkering ligger invid Käringmossen (Käringmossvägen) varifrån det är busstransport till TC. Bussarna trafikerar nonstop mellan klockan 7.30 och 15.00. Reservera tillräckligt med tid för transport mellan parkeringen och TC. P-avgift för personbilar 5 euro per dag. Parkeringsbiljetter säljs i info och placeras synligt för kontroll i bilen innan avfärden från parkeringen. Bussparkeringen för bussar, minibussar och för de som övernattar i Hotelli Nuuksio är i TC. Meddela på förhand till tävlingsledare eller informatör ifall ni kommer med buss!

Undergången under Åbo motorväg (E18/riksväg 1) vid Siikajärvivägen är endast 3,6 m hög. Bussar högre än 3,6 m skall vika av från väg 110 (Gamla Åbovägen) vid Brobackavägen mot Solvalla (ingen skyltning) och köra rutten Brobackavägen-Heinäsvägen-Siikajärvivägen-Snörporten-Snörportsvägen till tävlingscentralen. För noggrannare information vänligen kontakta tävlingens informatör.

 

Terrängbeskrivning: Terrängen är överlag snabblöpt med släta bergshällar avbrutna av kärr och sjöar, höjdskillnaderna är måttliga men lördagens längsta banor har mera kupering och krävande sluttningar. 

Förbjudna områden: Enligt SSL:s regler.

Tävlingsklädsel: Spikskor är förbjudna, annars är klädseln fri enligt SSL:s regler.

Starttider, klasser och banlängder (medeldistans)

Följande klasser startar klockan 9.00:

H21 6,8–6,9 km
H45 4,6–4,8 km
D35 3,8–3,9 km
D45 3,0–3,1 km
D55 2,7–2,8 km

Följande klasser startar klockan 9.10:

D21 5,5– 5,7 km
H35 5,5–5,7 km
H55 3,2–3,4 km
H65 3,0 km 
H15–18 3,8–3,9 km
H11–14 2,6 km 

Följande klasser startar klockan 9.20:

D15–18 2,8–2,9 km 
D11–14 2,6 km  
HD 2,6–2,8 km 
HD12TR/RR 1,6 km/TR, 2,6/2,1 km RR (etapp 1 TR, andra och tredje RR)

Karta: 1:10 000 i samtliga klasser. Kartstorlek A4 utom i klasserna HD12TR/RR. som har A5. Kartan är uppgjord enligt ISOM 2017 standard och den är uppdaterad 07/2018 (Matti Toivonen). Ekvidistan 5 meter. Kartan är insatt i plastfodral.

Kontrolldefinitioner: Finns tryckta på kartan.

Specialdirektiv för TR/RR: Första etappen är TR, andra och tredje etapperna RR. Minst en av lagmedlemmarna bör vara född 2008 eller senare. RR-rutten är utmärkt i terrängen med ett enhetligt vitt band. Rutten är inritad på tävlingskartan. Kontrollerna är belägna längs med rutten. Rutten behöver inte följas. Kontrollerna är märkta med koderna RR1, RR2 och så vidare. Man måste stämpla vid kontrollerna i nummerordning.
TR-banans snitsling är densamma som RR-rutten, ett enhetligt vitt band. Kontrollerna är belägna en bit från rutten och de är märkta med vanliga sifferkoder. Kontrollera att koden stämmer.
Sista kontrollen är samma för alla tävlanden. Du kan stämpla vid vilken stämpelenhet som helst vid sista kontrollen. Alla måste följa snitslingen från sista kontrollen till mål. Målstämpling vid mållinjen. Varje felaktig eller saknad stämpling i RR-klassen leder till 10 min extra tid i sluttiden. Man blir inte diskvalificerad. Felaktig stämpling i TR-klassen leder till diskvalificering.

Laguppställning: Slutlig laguppställning inlämnas föreningsvis lördag 11.8 via Irma anmälningstjänsten på nätet senast klockan 20.00. Emit-nummer registreras vid instämplingen till start-/växlingsfållan. Eventuella ändringar meddelas på söndagsmorgonen senast kl 8.00 till Info.

Emit: Samma Emit kan inte användas i två olika lag eller flera gånger i samma lag.

Tävlingsmaterial: Nummerlapparna delas ut föreningsvis på söndag från Info tillsammans med backuplappar till Emit-brickan. På lappen skrivs lagnummer och etappnummer. Arrangören tillhandahåller inga säkerhetsnålar. Fäst numret synligt!

Tävlingsnummer:
Sträcka 1 och sträcka 2 använder svart nummer på vit botten. Sträckan är tryckt på nummerlappen.
Sträcka 3 använder svarta nummer på gult botten.
Fäst numret synligt!

Start, växling och mål: Gemensam start i tävlingscentralen. Första start klockan 9.00.
Till start och växling går man via inläsning av Emit-brickan. Löparna på första sträckan bör gå via inläsningen senast 20 minuter före sin starttid. Efter att alla löpare på startsträckan blivit inregistrerade får löpare på etapp två gå genom inläsningen. Alla stafettdeltagare ska i god tid före start/växling ovillkorligen passera ingången till start/växlingsområdet för nollning/inläsning av Emit-brickan!

Följ snitseln från sista kontrollen. Inkommande målstämplar först, ger sedan bort kartan och springer till växlingsplanket. Där tar man sitt lags karta och ger den till följande sträckas löpare som väntar vid växlingsbommen. Man avlägsnar sig sedan från växlingsområdet via Emitavläsningen.

Alla målstämplar efter mållinjen. Gäller även sista sträckan. Måldomare avgör placeringen om det finns oklarheter.

Omstart: Växlingen stänger klockan 11.50 för utgående löpare. Deltagare som inte växlat ut på sin sträcka kan delta i omstart. Omstarten sker cirka klockan 12.00 eller enligt information från speakern. Om ett lag diskvalificeras på första etappen tas tredje etappens karta bort och laget får starta i omstarten.

Resultat: Resultaten publiceras både på resultattavlan och på Internet. Mellantiderna publiceras endast på Internet.

Modellkontroll: Finns vid info. Kontrollera att din Emit-bricka fungerar!

Första hjälp: Endast i TC.

Målet stängs: Klockan 14.30.

Tävlande som avbryter: Ska anmäla sig vid målet och stämpla ut.

Toalett: I tävlingscentralen.

Tvätt och omklädning: I strandbastu i anslutning till TC. Varmvattendusch. Det finns även möjlighet att tvätta sig i sjön intill strandbastun.  Använd badbyxor. Tvål och schampo får ej användas då man tvättar sig i sjön.

Prisutdelning: När samtliga resultat är klara enligt speakerns meddelande.

Räddningsplanen finns till påseende vid anslagstavlan i TC.