Arrangör:
OK77
Tävlingens beskyddare: Vice chefdirektör för Europeiska investeringsbanken Alexander Stubb
Tävlingsledare: Jan Biström
Tävlingskontrollant: Kristian Forsell (OK Raseborg)
Bankontrollant: Tommy Selin, EsAk
Banläggargruppens ledare: Johan Uusimäki
Banläggare: Matias Kankkunen och Caj Snickars.
Resultatansvarig: Jori Arrakoski
Informatörer: Anna Jacobson, 045 3474770
Tävlingsjury: Anders Lindahl (OK Trian), ordförande, Yvonne Gunell (Pargas IF) och Jan Torrkulla (IF Femman).

Tävlingscentral: Centralidrottsplanen i Grankulla, adress Bembölevägen 5, 02700 Grankulla. Vägvisning från väg 110 och Karvasbackavägens korsning. Körtid 5 minuter. De som kommer med tåg till tävlingen måste gå längs Stationsvägen och Bembölevägen till TC.

Parkering

Parkeringen är belägen på Sahara bollplan, adress Södra Mossagränden 1. Snitsling 650 meter från parkeringen till TC. Förbjudet att avvika från snitslingen. Parkeringsavgift 5 Eur. Parkeringsbiljetter säljs i info och placeras synligt för kontroll i bilen innan avfärden från tävlingscentralen.

Klasser och banlängder:

H21 3,7 km
H35 3,4 km
H45 2,7 km
H55 2,6 km
H65 2,2 km
H75 1,9 km
H18 2,7 km
H13-15 1,9 km

D21 3,3 km
D35 2,6 km
D45 2,5 km
D55 2,2 km
D65 1,7 km
D75 1,6 km
D18 2,5 km
D13-15 1,7 km

Icke mästerskapsklasser
H10-12 1,6 km
D10-12 1,6 km

Karta: Sprintorienteringskarta i skala 1:4000, ekvidistans. 2 meter. Kartritare: Sophia Arrakoski, Isabel Donner, Michaela Weiss. Uppdatering inför tävlingen (07/2018): Matias Kankkunen, Tomas Ray, Caj Snickars. Utskrift 08/2018. Kartan är i plastfodral. Kartbladets storlek är A4 i samtliga klasser.

Modellkontroll: Finns i tävlingscentralen vid info. Kontrollera att din Emit-bricka fungerar!

Första start: Klockan 17.00.

Starttröskel: Alla tävlande måste passera starttröskeln senast klockan 17.15, då tröskeln stängs och outtagna tävlingsnummer avlägsnas. Snitsling 1 300 meter från TC till starttröskeln, gul-svart snitsling. Förbjudet att avvika från snitslingen. Vid starttröskeln/förstarten finns begränsat antal WC och regn- och solskydd. Tävlande får ej ha med sig mobiltelefoner och andra mobilkommunikationsmedel till starttröskeln.

Tävlingsnummer och emit-backup: Självbetjäning vid starttröskeln/förstarten. Ta med egna säkerhetsnålar. Skriv ditt tävlingsnummer på backup-lappen.

Ändring av emit: Att tävla med rätt emit-nummer är på tävlandes eget ansvar. Tävlande med fel emit-nummer diskvalificeras. Ändring av emit-nummer sker endast vid info i tävlingscentralen.

Överdragskläder: Från start arrangeras klädestransport. Kläderna skall paketeras i egna medtagna påsar.

Kontrolldefinitioner: Vid start finns lösa kontrolldefinitioner. Obs! Endast 1 styck/löpare. Självbetjäning. Arrangörerna tillhandahåller inte plastfickor eller fastsättningsmaterial. Kontrolldefinitionerna är inte tryckta på kartan.

Startförfarande:

5 minuter Upprop till start.
4 minuter Kontroll av tävlingsnummer
3 minuter Nollning av Emit-bricka
2 minuter Modellkarta till påseende.
1 minuter Gå fram till tävlingskartan. H/D10-12 får sin karta.
0 minuter Tag kartan, försäkra dig över att du tar din egen karta. Tävlingen börjar.

Terrängbeskrivning: Typisk för stadsmiljö med små- och våningshus, trånga passager, offentliga byggnader och grönområden

Förbjudna områden: En lista med sprintkartans förbjudna områden/objekt finns till påseende i TC och vid förstarten.

I tävlingsterrängen har några, enligt kartan förbjudna ställen, men i terrängen ställvis något otydlig markerats med röd-gult plastband. Det gäller några häckar, staket som är förbjudna att klättra över samt några stängda portar. Det är naturligtvis förbjudet att korsa dessa röd-gula plastband. 

Tävlingsklädsel: Spikskor och skor med ståldubb är förbjudna, annars är klädseln fri enligt SSL:s regler.

Mål: Snitsel från sista kontrollen till mål. Stämpling på mållinjen. Tävlande som avbryter anmäler sig vid målet och stämplar ut. Kartorna samlas inte in vid målet, men man får inte jogga tillbaka ut på banan innan alla har kommit i mål. All kontakt med de som inte ännu startat är också förbjuden! Målet stängs klockan 19.00.

Resultat: Resultaten publiceras både på resultattavlan och på Internet. Mellantiderna publiceras endast på Internet.

Motionsorientering: Möjlighet till motionsorientering med två banalternativ (längre och kortare). Kartor säljs i Info mellan klockan 17.15 och 18.15. Pris 10 Euro. Man får start när man vill genom att nolla emiten i starten. Efter att man stämplat i motionsorienteringens mål (ej samma mål som tävlingsklasserna) avläses resultatet i Info. Målet stängs klockan 19.00 Resultaten publiceras på OK77s hemsidor på fredagkväll.

Tvätt och omklädning: Omklädning och tvättmöjligheter vid TC.

Toaletter: I tävlingscentralen, och begränsat antal vid starttröskeln.

Första hjälp: I tävlingscentralen.

Prisutdelning: Direkt efter tävlingen när resultaten är klara.

Räddningsplanen finns till påseende vid anslagstavlan i TC

Sprintkartans förbjudna områden