Motionsorientering på sprintbanor

I samband med fredagens FSO sprintorienteringsmästerskap erbjuds även motionsorientering på sprintbanor. Två banalternativ 2,1 km och 3,2 km. Kartorna säljs i Info mellan klockan 17.15 och 18.15. Pris 10 Euro. Start och mål i närheten av TC, som är beläget på Grankulla centralidrottsplan. Man får starta när man vill genom att nolla emiten i starten. Efter att man stämplat i motionsorienteringens mål (ej samma mål som tävlingsklasserna) avläses resultatet i Info. Målet stängs klockan 19.00 Resultaten publiceras på OK77s hemsidor på fredagskväll. Motionsorienteringens parkering är belägen på Sahara bollplan, adress Södra Mossagränden 1. Snitsling 650 meter från parkeringen till TC. Förbjudet att avvika från snitslingen. Parkeringsavgift 5 Eur. Parkeringsbiljetter säljs i info och placeras synligt för kontroll i bilen innan avfärden från tävlingscentralen.

 

FSOM 2018 trafikarrangemang för långdistans och stafett

Underfarten under Åbo motorväg (E18/riksväg 1) vid Siikajärvivägen är endast 3,6 m hög. Bussar högre än 3,6 m skall vika av från väg 110 (Gamla Åbovägen) vid Brobackavägen mot Solvalla (ingen skyltning) och köra rutten Brobackavägen-Heinäsvägen-Siikajärvivägen-Snörportsvägen till tävlingscentralen. För noggrannare information vänligen kontakta tävlingens informatör.

 

Utomstående deltagare

FSO mästerskapen är endast avsedda för FSOs medlemsföreningars medlemmar. Utomstående har inte rätta att delta inte ens utom tävlan. Detta är ett beslut som FSOs styrelse tagit. Utomstående kan delta i lördagens motionsorientering.