• Specialförening för orientering stiftad 1977
 • Hemort Grankulla, verksamhetsområde huvudstadsregionen
 • Arrangerar verksamhet med anknytning till orientering för barn, ungdomar och vuxna
 • Är medlem i FSO (Finlands Svenska Orienteringsförbund) och SSL (Suomen Suunnistusliitto)
 • Medlemmar cirka 300

Historia

OK 77 stiftades 12.12.1977. På Grankulla Ungdomsgård hölls 22.11.1977 ett möte, där de närvarande, efter en livlig offentlig diskussion under höstens lopp, beslöt med rösterna 28-8 att stifta en ny specialförening för orientering. Stiftande mötet hölls sedan i högstadiets matsal (Hagelstamska skolan) i Grankulla.

 Beslutet gjordes i historisk miljö, för från Ungdomsgårdens gårdsplan (då Grankulla samskola) startade Finlands första civila orienteringtävling 4.11.1923. OK 77 hedrade senare denna tilldragelse med att på historiska kartor 1983 arrangera en tävling benämnd "Finlands orientering 60 år".

Tanken med föreningen var att samla de svenskspråkiga orienterarna (FSO-föreningarna) i regionen under samma tak. Dessa föreningar hade gjort grundläggande insatser för finländsk orientering, men hade i slutet 1970-talet redan sett sina bästa dagar. Klubbar, som berördes av fusionen, var: HIFK (arrangör av den första tävlingen), IK Örnen (orientering på programmet redan 1933), Grankulla IFK, Esbo IF samt ett flertal föreningar, som hade krympt till en knapp handfull aktiva, såsom Kilo IF, Drumsö IK (Dicken), Kronohagens IF (Kiffen), Kruunuhaan Reima och Kyrkslätt IF.

Sammanslagningen lyckades inte fullt ut, för bara GrIFK av de involverade klubbarna lade ner sin orienteringsverksamhet. Detta underlättade valet av hemort. De flesta av ovan nämnda föreningar har sedermera upphört med orientering. Antalet stiftande medlemmar var 66, av vilka en knapp tredjedel var nya orienteringsvänner. 

Pärlor i klubbarbetet

Pärlorna i klubbarbetet utgörs av tävlingsframgångar och av lyckade arrangemang. Klubben har fostrat drygt tio landslagsorienterare (seniorer och juniorer). I FM-tävlingarna har klubben samlat (till 2020) 175 medaljer, av vilka 50 finska mästerskap. Av dessa har två guld (Mikael Donner, långdistans 1996 och Åke Jacobson, PreO 2014), ett silver och fem brons tagits i allmän klass. I storbudkavlar har vi varit 3:e både i Jukola (1998) och Venla-kavlen (2003). Snäppet sämre (4:e) är våra topplaceringar i Ungdomens Jukola (1986) och i huvudklassen i H43-kavlen (2001).

Arrangerade tävlingar

 • FM-tävlingar: 1996, långdistans, grupp 2 och 2016, långdistans, grupp 1, vardera gången tillsammans med Lynx
 • FSO-mästerskap (FSOM): 1987, 2007och  2018
 • Baltic Junior Cup: 2013, internationella tvådagarstävling
 • FinnTrailO: 2015 (i samråd med EsSu) och 2017, internationell precisionsorientering (preO)

Finlands första civilorienteringstävling arrangerades i våra hemknutar i november 1923, vilket lett till att vi celebrerat nämnda händelse med tävlingsarrangemang, både 1923 (60 år, nationell tävling) och 2013 (90 år, öppen motionsorientering).

OK77:s logo

 
 

ok_logo75OK77:s logo (klubbmärket) ritades av stiftande medlemmen Seppo Kontiola (1946). Seppo avled eftert en sjukdomsattack i samband med arbetsgivarens friluftsdag i augusti 1998. Märkets verbala, heraldiska beskrivning är som följer:

"På orangefärgat, kvadratiskt botten, två innanför varandra, uppåt mot vänster * riktade pilspetsar i silver ". * I blasoneringen betraktas märket (skölden) ur sköldbärarens synvinkel.

Märket är 60 x 60 mm och pilspetsarna är 8 mm breda. Pilspetsarna symboliserar "framåt i samarbete" och de ger ett visuellt intryck av två sjuor (77), som syftar på grundläggningsåret (och klubbnamnet). På avstånd påminner märket om en kontrollskärm. Folkligt uttryck beskrivs märket med orden " två sjuor på orange botten". 

Frågor och svar

Vad betyder OK 77?

 • 1977 är klubbens grundläggningsår. OK betyder inget speciellt och är ingen förkortning.

Ni är en tvåspråkig förening, alltså betyder OK i grund och botten OrienteringsKlubben?

 • Jovisst är vi tvåspråkiga men drygt 100 medlemmar har annat modersmål än svenska. Föreningens protokollspråk är svenska, men i övrigt är vi flerspråkiga, vilket även dessa sidor visar. Olika tolkningar av OK får var och en själv hitta på, bland annat har (på finska) använts: Olemme Kauniaisista (Vi är från Grankulla), Olemme Kärjessä (Vi är på topp), Olemme Kovia (Vi är stenhårda) samt (internationellt) OuKej ! eller t.o.m. OrienteringsKlubben. I begynnelsen, när konkurrenterna hoppades att vår saga skulle bli kortvarig, förekom också tolkningen Onödig Krok.

Vad kallar ni själva klubben och dess medlemmar?

 • Vänner emellan kallas föreningen OK. Vi är alltså OK:are.
 • Och alla speakerjobbare till kännedom, vi ser (hör) gärna enspråkiga benämningar.  Ååkåå seiskaseiska, (finska), Ååkåå seitsemänkymmentäseitsemän (finska), Ookåå sjuttisjuu (svenska), Oukej seventiseven (engelska) och Ååkaa siibenuntsiibsich (tyska). Men blandningar Uukåå seiskaseiska (svenska-finska) eller Ååkåå sjuttisjuu (finska-svenska) undviker vi.  ;-)
 • Och ytterligare: "OK 77" skrivs utan bindestreck med ett mellanslag. Förkortning i SSL:s resultatlistor är "OK77"