ok logo75Klubbens mästerskapstävling (OKM) på medeldistansen orienteras tisdagen den 8 maj 2018 från OK Stugan, Ruuhijärvivägen 33, Esbo. Startintervallet är 18-19:00. Anmäl dig på Nimenhuuto (Teamsidan) - se direktiven där. Bröderna Jani & Mikael administrerar sidorna, så vid problem, kontakta dem. Banläggare är Tumppi Ray.

Mera info hittar Du på OKM Tävlingssidan. OKM är traditionellt en av klubbens tre interna, årliga tävlingshöjdpunkter (helt korrekt: de två övriga är de höstliga OK Milen och Höstrundan). Alla med på linjen!