OK 77


OK 77 är en orienteringsförening för alla med kontinuerlig, målinriktad och framåtsträvande verksamhet med gemenskap över gränser och för ett friskt och upplevelsefyllt liv.

Visio 2025

 

  • Alla får och kan vara med oberoende av kunskap och förmåga.
  • Verksamheten utvecklas långsiktigt. Målet är att få med fler ledare, tränare och funktionärer till föreningens verksamhet.
  • Föreningen utbildar ledare till junior-verksamheten.
  • För barn strävar vi efter en trygg samt glad och positiv miljö, där upplevelser, vänner och närhet till naturen betonas. I barn- och ungdomsverksamheten kommer barnen tillsammans med tränarna överens om spelreglerna.
  • En trygg och drogfri verksamhet. Respekt för varandra, omgivningen och naturen.
  • Föreningen följer i sin tävlingsverksamhet SSLs samt antidopingkommittens föreskrifter.
  • Föreningen utdelar årligen pris åt de mest framgångsrika orienterarna. Barn och ungdomar som deltar aktivt i verksamheten belönas likaså.
  • Föreningen kommer ihåg sina aktiva medlemmar med pris och utmärkelser.