OK 77


OK 77 är en orienteringsförening för alla med kontinuerlig, målinriktad och framåtsträvande verksamhet med gemenskap över gränser och för ett friskt och upplevelsefyllt liv.

Visio 2025

 

Juniorer (barn under 14 år)

 • Alla är välkomna med i verksamheten oberoende av kunskaper eller deltagaraktivitet.
 • Flickor och pojkar tränar tillsammans.
 • Ingen åsidosätts eller bedöms enligt sin orienteringsförmåga.
 • På alla träningar finns en tränare eller ledare närvarande. Ingen lämnas ensam på träningarna.
 • Barnen får svar på sina frågor.
 • Föräldrarna låter tränarna handha barnens träning.

Juniorgruppens spelregler (överenskomna av juniorerna 28.9.2019)

 1. Man får inte röra varandra utan den andres tillåtelse och man slutar när den andra säger till.
 2. Vara snälla mot varandra och respektera varandra.
 3. Man får inte bråka, mobba varandra eller lämna någon utanför.
 4. Man skall inte tappa bort sig från gruppen, lämna någon ensam och orientera sig fram.
 5. Man får bara fuska och skippa kontroller i nödfall.
 6. Man gör sitt bästa!
 7. Kläder enligt väder, tillräckligt varma ombyteskläder och föreningskläder på.
 8. Man får inte lägga nåt i andras mat, man fjantar sig inte och man förstör eller stör inte varandra.
 9. Man städar efter sig och har vårdat språk.
 10. Inga mobiler på träningar och bara en stund på läger, då ledarna ger lov.
 11. Alla visar hänsyn till varandra och är kompisar.
 12. Man har roligt!
 13. Man skall följa reglerna!
 14. Man kommer i tid!
 15. Lyssna och lyd ledarna.

Ungdomar och Elit (U&E)

 • Alla får vara med
 • Vi visar gott exempel och sportsligt beteende för föreningens yngre medlemmar och andra
 • Kommer man på träningarna gör man sitt bästa utan att klaga och utan att sprida negativ energi
 • Vi stöttar, uppmuntrar och kämpar för varandra
 • Vi tar emot nya gruppmedlemmar med öppna armar
 • Vi gör vårt bästa för att i gruppen främja ett heltäckande idrottsligt liv. Vi visar åt andra att vi tar idrotten och dess normer på allvar
 • Vi ger möjlighet för alla att vara med och träna på den nivå som livssituationen (studier, jobb, familj, osv) tillåter
 • Vi håller ihop i gruppen oberoende av hur omständigheterna ser ut. En gång i vår grupp, alltid en i gänget
 • Om vi upplever att det finns spänningar eller dyl. i gruppen tar vi upp det och diskuterar innan det blir något större problem
 • Vi strävar efter att stämningen skall vara sådan att alla vågar säga sin åsikt och inte behöver känna sig osäkra
 • Vi har roligt tillsammans!