tahti logoOK 77 blev godkänd som sigillförening år 2016. Verksamheten har senare bytt namn till Stjärnföreningsverksamhet.

Sigillföreningsverksamheten, som inleddes år 1992, är en gemensam verksamhetsmodell mellan nuförtiden Olympiakommittén (tidigare Valo) och idrottens grenförbund. Verksamheten bygger på ett förverkligande av det bästa för barnet och den unga – att stöda barnets tillväxt och utveckling samt att respektera barndomen. Sigillet är ett tecken på bra och kvalitativ ungdomsverksamhet inom grenen och på orten. Stjärnföreningskriterierna påverkar stjärnföreningens verksamhet. Att vara med i stjärnföreningsverksamheten hjälper föreningen att utveckla sin verksamhet. 

Om stjärnföreningsverksamheten, se

Orienteringsförbundets nyhet 09/2016, se http://www.suunnistusliitto.fi/2016/09/ok-77-sinettiseuraksi/

OK 77:s verksamhetslinjer, se
Spelregler för ungdomsverksamheten, se