Nybörjare

Denna grupp är inte åldersrelaterad, men består i huvudsak av 8-12 åringar, deras syskon, kamrater och föräldrar. Verksamheten startar på våren med nybörjarkursen som varar 7-9 veckor. Efter detta integreras deltagarna med juniorerna.

Kontaktperson: junnuledarna ( at ) ok77.fi.

 

Juniorer (-14 år)

OK:s juniorer håller i gång i de västra delarna av huvudstadsregionen med träningar, läger och tävlingar. Programmet är mångsidigt innehållande förutom orientering och skidorientering även bl.a. skidlöpning, terränglöpning, skidskoåkning, gymnastik, bollspel, pulkbacke ...

Kontaktpersoner: junnuledarna ( at ) ok77.fi.

Se mera vid Juniorverksamhet i vänstra spalten.

 

Ungdomar

Gruppen är riktad till orienterare i åldern 15 till ca 20. Fokus inom gruppen är att utvecklas som orienterare. För gruppen ordnas egna träningar 2-4 ggr/vecka och egna läger 2-3 ggr/år. Inom gruppen finns det möjlighet att satsa hårt för att nå toppen, men även möjlighet att vara med för att njuta av orienteringen och gemenskapen. Inom gruppen finns det varierande personliga mål, men även gemensamma mål, t.ex. stafetter. Vi siktar på att utvecklas individuellt och som grupp samt att stöda och motivera varandra i att nå de mål som känns viktiga för var och en.

Kontaktpersoner: ungdomsledarna ( at ) ok77.fi.

 

Elit

Verksamheten för elitgruppen strävar till att stödja idrottarna i deras målsättningar och erbjuda kvalitativa träningstillfällen samt stöd i olika former för målinriktad träning och tävling. Elitgruppen stöds av elit-tränarringen (bestående av villiga klubbmedlemmar) samt ekonomiskt av klubben i mån av möjlighet. Idrottaravtal görs med ett antal framgångsrika orienterare. Stommen för verksamheten utarbetas med tanke på framgångar i de tävlingar som anses viktiga under året och på längre sikt. Tyngdpunkten för verksamheten 2020 ligger på de långsiktiga målen och på en kontinuerlig utveckling. Tränarringen planerar programupplägget under säsongens gång.

Träningsverksamheten består av fysiska tester, grunduthållighetsträningar, styrketräningar, orienteringsteknik träningar, läger, tävlingar och tävlingsresor, möten för att gå igenom aktuell träningsperiod och/eller tävlingar, andra special träningar samt andra gruppaktiviteter för att bygga sammanhållningen i gruppen. Träningstillfällena under början av året och sommaren består av egna och Idrottar-Akademins teknikträningar, testlopp, FSO:s träningsdagar, samt läger.

Idrottsliga målsättningar är framgångar i Tiomila, Venla/Jukola, Stafett-ligan, FM och FSOM.

Kontaktperson: Jan Donner, 040-538 5483.

 

Oldies (ålder 35 +)

Gruppen består av orienterare med varierande färdigheter och ambitioner, allt från motionärer till elitorienterare. Speciellt i H50 har OK ett av landets bästa lag - om inte rentav det bästa!

Kontaktperson: Annika Westberg-Arrakoski, 040-525 7232.