1. Kartförsäljningen och möjligheten att ge sig av till terrängen är från 16:30 till 18:30. Vid nattorientering kl 20-21 (se separata direktiv).
 2. Bekanta dig först med banorna på A-bocken. Välj en bana som motsvarar din färdighet och dagsform (fråga vid behov om råd).
 3. Förflytta dig till kartförsäljningen och köp en karta från försäljningsstället. Kartavgifterna är 8 euro för vuxna och 3 euro för barn/ ungdomar under 19 år.
 4. Vill du ha tid för din prestation ? På Länsirastit används elektroniskt Emit-tidtagningssystem. Vid försäljningen kan du också hyra en Emit-bricka (för 2 euro), om du inte har en egen.
 5. Innan Du går ut i terrängen !
  • Kolla, att den bana du valt är tryckt på kartan. Om de färdigt tryckta kartorna har tagit slut, rita in din bana på kartan från modellkartan. Modellkartorna hittar du invid kartförsäljningen.
  • Försäkra dig om, att du har Emit-bricka och kompass med dig.
  • Mobiltelefonen är, speciellt för mindre erfarna, en god trygghetsfaktor.
  • Kom ihåg vid orienterandet, att åkrar och gårdsplaner alltid är förbjudna områden.
  • Målet stängs klockan 20:00 (se spec direktiv för nattorienterng), återvänd från skogen i tid !

6.    Förflytta dig till starten genom att följa snitseln.

7.    Aktivera din Emit-bricka för tidtagning med hjälp av nollstämpeln i starten

 •  Placera brickan i stämpelenheten och låt lampan blinka minst fyra gånger.
 • Tidtagningen startar, när du lyfter kortet ur stämpeln.

8.    Stämpla på kontrollerna genom att placera Emit-brickan i stämplingsenheten.

  • Stämpelenheterna på kontrollerna har inte blinkljus.
  • Till slut stämplar du i stämpelenheten vid sista kontrollen, det vill säga målet. Tidtagningen stoppas.
  • Efter målstämpling, förflytta dig till resultatservicepunkten.

9.   I resultatservicepunkten - anmäl dig i mål.

  • Sätt din Emit-bricka i Emit-avläsaren, när funktionären vid avläsningen ger tillstånd till detta.
  • Uppge ditt namn, din bana och eventuell orienteringsförening.
  • Emit-brickans data registreras i tidtagningsprogrammet (tidtagningsenheten). Vänta med ro på din tur, om det är rusning vid målet.

10.    Resultaten publiceras på nätet: www.ok77.fi.

När du rundat din bana, anmäl dig vid målet (resultatservicen), även om du inte orienterat hela banan. På så sätt undviker vi, i ditt fall, onödig sökning.

 

Målet stängs klockan 20:00 (i nattorienteringarna antingen klockan 22.30 eller 23.00, se specialdirektiv), återvänd från skogen i tid !

 

Rikta tilläggsfrågor vid behov till funktionärerna !

 

OK77 önskar dig en trevlig och utmanande orienteringsupplevelse !