Före tävlingen

Det är lätt att ställa upp på tävlingar. OK 77 löser in en tävlingslicens för alla ungdomar och står för tävlingens startavgifter (se hemsidans toppmeny > OK 77 > Medlemsförmåner samt i modulen till vänster på hemsidan > Verksamhet: Licens och IRMA). Äldre orienterare (åldersgränsen går vid 20 år) skaffar sin licens själv via www.suomisport.fi-tjänsten (se modulen till vänster på hemsidan > Verksamhet: Licens och IRMA) och står också själva för startavgifterna. Vuxna OBS: Om du köper en licens utan försäkring, är det skäl att kolla, om din olycksfallsförsäkring täcker orienteringsverksamhet. Som klubbmedlem och innehavare av licens har du möjlighet att delta i alla Suomen Suunnistusliittos (SSL:s) tävlingar, som är upptagna i Irma-systemet. Licensen är i kraft från inlösningsdagen till kalenderårets slut.

I Irma-tjänsten på SSL:s sidor hittar du info om kommande tävlingar. Gruppledarna rekommenderar/ gör ofta reklam för lämpliga tävlingar för juniorerna. Inbjudan till tävlingen publiceras i god tid före tävlingen och där hittar du behövlig information för anmälan. På hemsidans modul (till vänster på sidan) under rubriken Verksamhet hittar du exaktare info om anmälningar.

Mera detaljerade tävlingsdirektiv och startlistor publiceras på arrangörsföreningens hemsida närmare tävlingen. Det är skäl att fördjupa sig i både inbjudan och tävlingsdirektiven på förhand. Kolla också din starttid och eventuell tävlingsnummer från startlistan. Kolla också din licens- och emit-nummer i startlistan. Om din emit-nummer är fel, gör en korrigering av numret i tävlingens infopunkt före tävlingen. Om man löper med en emit vilkens nummer skiljer sig från den i startlistan, riskerar man att bli diskvalificerad.

Tävlingsdagen

Till tävlingsplatsen tar man med sig orienteringsutrustningen (kläder och skor, säkerhetsnålar för tävlingsnummer, emit, kompass, fodral för kontrolldefinitioner (13 år ->) samt kläder efter väderlek, varm eller kall dryck samt egen vägkost. På tävlingsplatsen finns ofta ett café (i mindre tävlingar gäller endast kontantbetalning). En tältstol är en detalj, som höjer trivselnivån vid tidsfördrivet i tävlingscentralen. Klubbmedlemmarna samlas gärna på samma ställe i tävlingscentralen, så anslut dig modigt till de våras skara (kolla efter folk med klubbdräkter på). Klubbmedlemmarna står gärna till tjänst med goda, praktisk råd vid behov.

Kolla också avstånden i tävlingsdirektiven: Parkeringen - tävlingscentralen (TC) samt TC -din start och reservera tid för dessa förflyttningar. Ju större tävlingen är, desto längre tenderar avstånden att vara. Till tävlingsplatsen är det bra att komma cirka en timme före den egna starttiden. Tävlingsdirektiven informerar om utdelning av tävlingsnummer, i allmänhet antingen i TC eller vid starten. Om du har anmält dig till tävlingen utan emit-nummer, så har arrangörerna reserverat en emit-bricka åt dig. Den får du kvittera ut från info mot en modest hyravgift. Kortet skall returneras åt arrangören efter fullgjord tävling. Till emit-brickan hör också ett kontrollkort (som appliceras på baksidan av emit-brickan). Avhämta ditt exemplar och tävlingsnumret (oftast från samma ställe). Fästandet av tävlingsnummer (säkerhetsnålar) svarar man själv för.

Jogga i god tid och var klar på startplatsen gärna en tio minuter före din start. Observera att avståndet TC-start kan vara dryga kilometern (juniorer oftast under 1 km) så reservera gott om tid. Vid starten får du kontrolldefinitionen för din klass på separat lapp. Applicera enligt gottfinnande i fodral för definitioner eller med säkerhetsnål i skjortan (i en liten plastficka som skydd mot väta). I de yngsta klasserna är definitionerna ofta färdigt trycka på kartan. Kolla direktiven. När du är i tid vid starten, hinner du, om du inte är första startande, kolla rutinerna (samt t.o.m. någon konkurrents beteende före dig). Tävlingskartan är färdigt i plastfodral.

Du blir uppropad till start med namn i allmänhet 5 minuter före din start. Det finns 3-5 startfållor i starten. Man stiger fram ett steg åt gången per startsignal enligt startpersonalens direktiv. Då du blir uppropad, ställ dig i den första fållan. Samtidigt med dig ställer sig 2-4 andra i de övriga fållorna, de är personer som startar på en annan bana - samtidigt med dig. Efter en minut tar du steget till följande fålla, där arrangörerna i allmänhet nollar (= raderar tidigare information från) din emit med en avläsare. Startpersonalen hjälper dig vid behov. Rutinerna vid starten kan variera från tävling till tävling, så kolla direktiven om något speciellt står att vänta. Från den sista fållan går du fram till din karta (kolla klassbeteckningen på lådan (ämbaret). Du får ännu inte röra kartan. Vid startsignalen tar du kartan och kör iväg.

Alla 14-åringar och yngre får i allmänhet se kartan en minut före starten och RR-orienterarna informeras i starten om kartan (starttriangeln, siimaren, kartans passning). Läs tävlingsdirektiven om du är osäker, berätta åt startpersonalen att du är nybörjare i startrutinerna.

Kom ihåg att stämpla vid kontrollerna (kolla kontrollkoden) och vid målet. Där efter går du med emit-brickan till avläsningen. Om dina stämplingar är korrekta, säger funktionären OK. Dina stämplingar kollas upp separat vid oklarheter.

Efter din insats kan du njuta av stämningarna i TC och kolla din insats på banan (med kartan) tillsammans med någon mera erfaren. Oberoende av om orienteringen gick bra eller mindre bra, så kommer det, tack och lov, flera nya både tävlingar och möjligheter.

Ungdomsserietävlingarna (US) (för 18 år och yngre) bjuder i stort på nästan alla element från en riktig tävling, så du kan bra börja med dem.

Många trevliga stunder vid orienteringstävlingarna!