Nästa Länsirastit (LR-13) orienteras 24.8.2023 vid Meiko friluftsområde i Kyrkslätt. Evenemanget firar den moderna orienteringskartans 50-årsjubileum.

23LR13.jpg

Foto (banläggare Harry Sainio). Terrängen är i det närmaste oförändrad - bara en naturstig har kommit till i ödemarken.

Vid evenemanget orienteras det på Finlands första karta, som byggde på flygfotograferat material, producerat enkom för orienteringskartans behov (Örnbladet I, 1973). Terrängarbetet, under ledning av Jukola-nestor Armo Pasonen, är i huvudsak ett resultat av medlemmarna i IK Örnens segrande lag i Jukola 1971. Kartan är i skalan 1:15000. Kartan hade premiär vid en nationell tävling i maj 1973 där huvudklasserna (H och D21) hade granskningstävling. Vid jubileumsevenemanget är en del av kartläggarna på plats för att berätta om olika skeden i karteringsprocessen.

Då terrängen saknar stigar,  bjuder Länsirastit denna gång enbart på "utmanande" banor - 3 km, 5 km samt 7 km. Dessutom står poängorienteringen (LR-rogaining) på 77 minuter på programmet. Starten sker 16:30-18:30 och målet stängs 20:00. Stämplingsenheterna på kontrollerna är stiftklämmor. Skärmarna ligger ute för orientering på egen hand i intervallet 24-31.8. Kartor kan inköpas i evenemangscentret (Korsolampi), på nätet (se LR-info) samt från Neste i Finno. Från dessa kan man köpa modernare versioner av kartan.

Skärmarna i Bolomaren (LR-12) står till förfogande fram till söndagen den 27.8.