Klubbens representationsgrupp höll ett "hemmaplansläger" 5-7.5.2023 med siktet inställt på Tiomila och Jukola. Träningspaketet kan anses ha startat i samband med Kevätyön viesti (KYV) i Nådendal den 5 maj.

23KYVstart.jpg

Foto (Eljas Talja). Orienterarna står i kö till soppgrytorna vid OK 77:s lägerbespisning (?). Eller så inväntas startskottet vid KYV.

Hemmaplanslägret (inkvateringen hemma) omfattade KYV, två "officiella" Jukola-träningar i Borgå, en egen träning i Siikajärvi-terrängen i Esbo samt senare (tisdag 9.5) en regional stafetträning i Lojotrakten. Under veckoslutet deltog 15 personer (exkluderar KYV-deltagarna) i programmet med ett varierande antal individuella träningspass.

Det bådar till intressanta tävlingar både i Tiomila och Jukola. Tiomila arrangeras mera norröver än någonsin tidigare - i Skellefteå, Sverige 20-21.5 medan Jukola löps i bekant nyländsk terrängtyp i medlet av juni i Ebbo, Borgå. Arrangörerna av Tiomila försöker med våld gräva sin egen grav (?), i jämnlikhetens namn, genom att först öka antalet etapper i damkavlen till sju och senare till fulla tio etapper. Hänger det stora antalet småföreningar med i utvecklingen ?