... och hittas i Intra under Styrelsen + föreningsinfo.