Det andra evenemanget i höstens nyhet Esbo Sprint Cup (ESC) orienterades i OK 77-regi 4.10.2021 österut från Kasavuoren koulu i Grankulla, vilket bjöd på både bebodda kvarter och parkskog. I de urbana delarna av banan är förbuden i sprintreglerna många, vilket ställde orienterarna inför regelvidriga frestelser, då inte heller evenemangskartan alltid stödde ett sviktande självförtroende.

Foto (Micke Berger). Nattbelysningen tändes i TC precis då kartförsäljningen stängdes.

ESC bjuder på tre banalternativ - Elite Long, Elite Short och Beginners. De tva förstnämnda samlar de stora skarorna, medan "barnbanan" ännu söker sina popularitesgränser. Den sista tredjedelen av evenemanget kräver redan pannlampa, - och den andelen växer för varje vecka framöver. Kvällens evenemang samlade 159 registrerade orienteringsprestationer.

ESC är ett samprojekt för fyra föreningar. Evenemangen fortsätter ännu med sex evenemang fram till sena november. Nästa vecka står Karabacka City i tur.

ESC:s infosida inklusive resultat