Länsirastitsäsongens final (LR-20) orienteras 30.9.2021 i trakten av Vaakkoi (Saarijärvi) simstrands parkering vid Vichtisvägen i norra Esbo.
Foto (Micke Berger, illustration). Finalens teknikmoment är nattorientering - stämningsbild från tävlingsplatsen.

På programmet står dagtid (kartförsäljningsintervallet är 16:30-18:30) från 2 km lätt, via både normal och krävande bana, till utmanande 5 och 7 km. Samma upprepas på natten (som teknikmoment) - i försäljningsintervallet 19:30-20:30. Efter klockan tio är arrangörerna säkert mogna för vinterpaus (åtminstone i LR:s tecken). Kontrollerna ligger ute i terrängen till söndag 10.10. för orientering på egen hand. Säsongen har varit den längsta i OK 77-regi (20 evenemang). Deltagarantalet överstiger fjolårets siffror, då motionsverksamheten fick sin coronachock, men "normala" deltagarmängder (jämfört närmast med 2019) har vi ännu inte nått. Tack till alla, som besökt tävlingsplatserna, både tillsammans med oss och på egen hand.

På egen hand kan man ännu besöka Haukkalampi (LR-19) fram till 3.10. Samtidigt en liten påminnelse om höstens nyhet (8 veckor, åtta evenemang) Esbo Sprint Cup (ESC), som kör igång på måndagar i skymmande sprint-park-kvartersterräng 27.9, med början på Björnholmen invid Otnäs samt med fortsättning i OK 77-regi i Kasaberget i Grankulla 4.10.2021. Kartavgiften är jämna sedlar - 10 och 5 euro. Välkomna med också där.