Säsongens nästsista Länsirastit (LR-19) orienteras på platsen 23.9.2021 vid Haukkalampi i Esbo i norra ändan av Nouxvägen.

Foto (arkiv). Haukkalampi bjuder, utöver dag- och nattskärmar, på mäktiga vyer.

Vädersträcket som sådant inverkar inte direkt på belysningsförhållandena, men dagarna blir kortare, 20-30 minuter per vecka, och i Haukkalampi (liksom inte heller följande vecka i Vaakkoi) störs inte nattstämningen av urbana ljusfenomen. Skärmarna saknar reflexer, vilket ytterligare ökar utmaningarna. Haukkalampi har inte heller traktens lättaste terräng, inte ens dagtid, så det gäller att välja sin starttid och dagens sträcka med omsorg - utan att överskatta sina egna resurser. Kartförsäljningen för banorna från 2 km till 7 km för dagorientering står öppen i intervallet 16:30 - 18:30 och för natträvarna fram till 21:00. Målet nattstänger klockan 22:30. Kartor för orientering på egen hand hittar man på nätet (kolla Länsirastit.fi) eller från Neste i Finno. Skärmarna är ute i terrängen till 3.10. Också i Kasaberget (LR-18) hittar man klart lättare LR-skärmar ända till söndagen 26.9.

Som avslutning några puffar: OK 77:s mästerskap i nattorientering (OKM-natt) orienteras i samband med LR i Vaakkoi 30.9 - anmäl dig via Nimenhuuto. Och till dem, som vägrar att avsluta sin orienteringssäsong dessa tider, - Esbo Sprint Cup (ESC), ett samprojekt mellan fyra föreningar, inleder sina orienteringsjippon i södra och mellersta Esbos urbana miljöer (se https://sprintticup.fi), efter påtvingad coronafördröjning, i form av 8 evenemang, börjande måndagen den 27 september på Björnön (intill Otnäs).