Vid enskilda träningar eller som en av salträningarna har under många år träningar, som syftat till en mera ekonomisk löpstil eller befrämjandet av muskelstyrka, som förbättrar effektiv löpning, ingått i programmet. Men en separat löpskola, denna gång riktad till nybörjare och juniorer, - var ett nytt grepp i klubbens träningsutbud.

Foto (Anna Jacobson). I längdordning ... alltid lika utmanande.

Inledningen av skolan skedde på Grankulla Centralidrottsplan 17.9.2021. På platsen infann sig knappa tjoget "elever" - både juniorer och vuxna. Under en dryg timme blev målrakan på sportplanen bekant - medan ropen från den lokala fotbollsträningen skallade i bakgrunden. De deltagande juniorerna gav träningen betyget "roligt". Som extra nummer bjöd skolan på helikopteruppvisning - med både landning och avfärd från (konst)gräsplanen.

De ansvariga ledarna för skolan är Miina Ruokolainen och Ida-Marie Eklund. Nästa vecka fredag (24.9) fortsätter skolan där första lexionen slutade, men ännu är det möjligt att ansluta sig till klassen (vid behov tänjer vi på längdintervallet hos deltagarna).