Vår traditionella nybörjarkurs (orienteringsskola) hölls andra året i rad på hösten - med start tisdagen den 17 augusti 2021.

Foto (Henkka Backman). Gemensam yrsel med juniorgruppen i form av uppvärmning på solig parkäng.

Kursens tre första kvällar hölls på vår "hemmaplan" i Kasaberget. Tisdag 31.8 fick kursdeltagarna bekanta sig med riktig skogsorientering och sina blivande juniorkamrater, som rörde sig i terrängen med en säkerhet, som bara nås via lång erfarenhet, i form av Ungdomsseriens (US-6) avslutning. Vid de två sista kvällarna rörde man sig redan med en längre radie tillsammans med juniorgruppens träningar.

Kursen samlade 21 nybörjare, av vilka en handfull bara smakade på hobbyn orientering. Huru många av de återstående 15 månne fortsätter med orientering? I den sista träningen i "separata grupper" (14.9) deltog drygt 30 unga och därtill dussinet föräldrar.

Kursen genomfördes med stil av den mera erfarna trion Aada Forsman, Katriina Lipponen och Raisa Sell, assisterad av tre yngre medhjälpare Sofia Slotte, Lydia Mårtenson och Wilma Arrakoski. Fördelen av en stor (!) ledargrupp är (förutom att det är skojigare att jobba tillsammans), att vid oförutsedda förhinder blir inte träningarna lidande, trots någons temporära bortfall. Ett stort tack till alla som ställde upp. Och om flertalet av de kursgågna fortsätter i juniorgruppen, så tackar den gruppens ledare inte heller nej till extra hjälpande händer.