OK:s traditionella Mile - 1609 meter utmanande skogsorientering, orinterades för 36:e gången - med mycket kort varsel, tisdagen den 7 september 2021 i de nordligaste delarna av Smedsby-terrängen - ett mera sällan besökt skogsparti. Vädret var gynnsamt och fästingsbetten kunde räknas på ena handens fingrar.

Foto (illustration). Också på en mile får man plats för flertalet skärmar.

Tävlingen lockade hela 44 orienterare, vilket missar rekorddeltagandet med en dryg handfull orienterare. Herrarna var denna gång bättre representerade, vilket kan ha berott på, att stafettträningens mål var liktydigt med OK Milens start. Arrangörerna Vesa (banläggare) och Timo (resultatkansli) Kankaanpää blev tagna på sängen till den grad, att de sista kartornas kontroller ritades in med hjälp av startplatsens rikliga blåbärsskörd.

Damernas klara etta var Isabel Donner (D21) - hennes första mile-seger, men på herrsidan fick H21-gardet vika sig för en respittyngd Jan Donner (H55). Jani fixade också segern i H45-klassen. Denna ålderskategori såg Heidi Torp-Donner (D50) som etta bland damerna. Seniorklassens (H60) odiskutabla vinnare, hans 8:e oldboys-Mile-seger, var än en gång Harry Eklundh (H70).

OK Milen, resultat