Länsirastit drar åter norrut - till södra kanten av Noux' ödemarksplatå. Säsongens 15:e Länsirastit (LR-15) avklaras på platsen 26.8.2021. Evenemanget är säsongens andra vid Klockarmalmens kapell.

Foto (illustration). Nivåskillnaderna kan vara märkbara i Klockarmalmens terräng.

Som följd av terrängförhållandena, lämpar sig platsen utmärkt för tekniktemat kurvorientering, - en mycket populär träningsform. Naturligtvis står också baspaletten på banläggaren Johan Uusimäkis meny - allt från 2 km lätt upp till 7 km lång utmanande bana. Efter torsdagens evenemang på platsen blir skärmarna, utan stämplingsenheter, kvar i terrängen fram till söndag 5.9.2021, till glädje för alla orienterare på egen hand. Kartor kan beställas via anvisningar på LR:s infosida eller rent fysiskt via Neste i Finno.

Skärmarna vid föregående Länsirastit, (LR-14) i Ladusved, ligger ute till söndagen den 29 augusti.