Protokollet från styrelsens möte 7.6.2021 har publicerats i Intra (under Styrelse + föreningsinfo).