Länsirastit-13 - next stop Olars 12.8.2021. Banläggaren Tomas Rays dukning bjuder på bassortimentet från 2 km lätt till 7 km utmanande medan tekniktemat för dagen är orientering på kurvkarta.

Foto (arkivbild). Även i Olarsskogen hittar man skärmar.

Länsirastit följer troget sin hybridlinja med både orientering på platsen (torsdag 12.8) samt orientering på egen hand fram till 22.8 - ett fungerande koncept, speciellt när höstskurarna gör sitt intåg. Beställnigsdirektiven för kartor till orienteringen på egen hand hittar man på Länsirastits infosida. Kartor i pappersform kan man också köpa från Neste i Finno, Esbo.

Som en liten påminnelse bör nämnas, att skärmarna i Kauhala (LR-12) ligger ute fram till 15.8.2021.