Andra FM-veckoslutet i MTBO-tecken avklarades 7-8.8.2019 i Keräkankare, Lojo med Hiidenkiertäjät som arrangör. Klubben representerades på medeldistansen av vår färskaste returorienterare Seppo Nurmi (H55). Seppos placering i den högklassiga tävlingen var 14:e.  Seppos (översatta) version av tävlingen nedan.

Foto (Seppo Nurmi, selfie). Klar för start i tävlingsskick.

FM-tävlingen arrangerades i Keräkankare, där stråknätet är relativt gläst och tallmon är hyggligt farbar. Enligt TD borde vägvalen ha varit enkla. Själv lyckades jag gör en miss redan före ettan med den följden, att man anslöt sig till bottengänget - en minut från täten. Lyckades dock samla mig och var redan 6:e snabbast på sträckan 1-2. Dåliga vägval vid 3-5 stabiliserade placeringen till 14-15 i protokollet. Trots ett gläst stråknät, skulle bara sträckan 1-2 duga vid en omtagning. Cykeln på bilden är en relikt från toppåren på 2000-talet, men den egna konditionen är det inte. Retroskjortan har också den ett nostalgivärde. Orientering är en rolig gren så till vida, att samma gäng finns på plats år ut och år in. Bland de tio bästa var de flesta gamla bekanta och tillsammans med vissa av dem har jag tävlat redan över 40 år i olika grenar.