Säsongens 12:e Länsirastit orienteras 5.8.2021 på platsen i Kauhala, Kyrkslätt. Snitseln till händelsernas centrum hittar man vid Råbackavägen 9.

Foto (illustration). Efter långa kontrollstreckningar finns skärmen.

Utbudet består av grundpaket (2 km lätt - 7 km utmanande). Kvällens tekniktema är vägval - kanske plats för (långa) omvägar (?). Väderprognosen bjuder på prima torsdagskväll. Efter evenemanget ligger skärmarna ute i terrängen ännu i tio dagar (6-15.8) - dock utan stämplingsenheter - till glädje för alla som orienterar på egen hand. Direktiven hittar man på infosidan och parkeringsdirektiven för alla, som orienterar på egen hand, är parkering längs Råbackavägens vägren.

Som en påminnelse - Kaitakorpis skärmar ligger ännu ute till söndagen den 8 augusti.