Länsirastit orienterades 20.8.2020 i Ladusved. Drygt 70 orienterare utnyttjade möjligheten till motionsorientering i skogarna norr om Ladusved i den varma augustikvällen.
20200820 LR maasto

Foto (Tove Jern): Länsirastit-terrängen i Ladusved.

Det fanns många banor att välja på och juniorerna hade en egen bana, där glada miner sporrade orienteraren att springa på och sura miner uppmanade att vända om. Äldre motionsorienterare önskar ibland sig liknande stöd i skogen!

Meddelanden om en saknad emit-stämplingsenhet orsakade lite oreda en stund. Stämplingsenheten fanns trots allt på rätt plats, men oredan ledde till trassel i resultaten, som nu är uppklarade. Om du igår funderade över dina mellantider, så kolla upp dem igen på https://lansirastit.fi/, för nu är de korrigerade. Vi beklagar trasslet, men visst gav det upphov till några intressanta diskussioner.

Vi fortsätter nästa vecka i Klockarmalmen. Där får vi träna orienteringsteknik på kurvkartor.

Kontrollskärmarna på plats i terrängen ytterligare i tio dagar, så det finns möjlighet till orientering på egen hand till 30.8. För orienterare på egen hand finns kartor på https://lansirastit.fi/ och på Finno Neste.

Mera info på https://lansirastit.fi/ och för medlemmar på intra.