Klubbens interna serietävling, Cup-7, återkom på programmet under våren och försommaren. På grund av coronarestriktionerna genomfördes seriens alla deltävlingar som orientering på egen hand.

Foto (Carola Ray). Denna mural hittar man i Karabacka, där första deltävlingen i årets Cup-7 löptes. Social distansering?

Cup-7 bestod av tio deltävlingar, av vilka de 7 bästa poängmässigt beaktades för var och en. Segraren erhöll 1000 poäng, banläggaren (uppdragen fördelade sig på nio olika personer) 700 och blotta närvaron vid skärmarna gav 50 poäng. De övriga fick nöja sig med poäng i proportion till prestationerna  (förlustsekunderna). Banorna var ett genomsnitt av det huvudstadsregionen kan bjuda på - stads- och skogssprint, hybrid-ol samt både svårare och lättare medeldistansorientering. Klasserna var sex till antalet: Juniorer, Damer, Herrar, likaså H- och D45+ samt Skärmjakten, med eller utan följeslagare (1 poäng per hittad kontroll). Flere 45plussare kunde ha registrerat sig (också) i allmän klass, ungdomarna kunde ha ställt upp mera mangrant och när våren övergick i sommar "störde" annat program, vidlyftigt skärmutbud och kanske också allmän trötthet deltagandet, vilken syns i slutprotokollet. Totalt ställde 96 personer upp (som tävlande, motionärer, banläggare eller skuggor). De fick totalt ihop 543 "tävlingsprestationer". Carola Ray svarade förtjäntfullt för att ruletten snurrade. Huvudmålet med Cup-7 - bibehållandet av samhörigheten under "nedstängningen", lyckades över förväntan. Också OKM-Super försöker dela ut rättvisa poäng åt alla som ställde upp.

Poängsammandraget