Protokollen från klubbens vårmöte samt styrelsemöte 7/2020 finns nu att läsa i Intran (under Styrelsen).