Internationella orienteringsförbundet (IOF) har godkänt, på förslag av OK 77, nya datum för ETOC 2020-tävlingarna. Tävlingsdatum är nu 14-18.7.2020.

Arrangemanget av tävlingen siktar nu in sig på denna nya tidpunkt. Villkoren för, att tävlingen genomförs enligt de nya planerna, är att vidare restriktioner orsakade av corona har upphävts samt att IOF inte inhiberat sin tävlingsverksamhet under juni - juli på ett allmänt plan. Om tävlingen inte kan genomföras vid den nya tidpunkten, står arrangörerna inför uppgiften, - senast 31.5.2020, att överväga förslag om, att tävlingen flyttas till nästa år. ETOC2020 år 2021 - det skulle vara alla tiders unikum.

Funktionärerna ombedes röja uytrymme i sin kalender för framförda nya datum. Utbildningshelheten för funktionärer inom resultatservicen, - ett evenemang hann genomföras, återupptas tidigast efter påskhelgen, genast när de yttre omständigheterna möjliggör det.