Värdskapet för OK Stugan har stått öppet under våren. Styrelsen utsåg på sitt möte (3/2020) den 5 mars 2020 Heidi Torp-Donner till ny stugvärdinna.

Foto (arkivfoto, Nina Nilsson)

Stugvärdens uppgifter omfattar fastighetsskötsel (disponentsuppgifter), Stugans användning (reserveringar) inklusive användningen av nycklarna, övervakning av tomten samt tillsynen av, utöver själva Stugan, de övriga byggnaderna  (lidret och förrådet) och brasplatsen på tunet samt stockvindskyddet uppe på Rojärvbergets topp.

Redaktionen nådde nyutnämnda värdinnan Heidi för hennes första budskap till medlemskåren: "Håll Stugan proper. Lämna den vid avfärd i bättre skick än när Du tog den i bruk!".