MEDDELANDE - TIEDOTE 16.3.2020 kl 19.40

OK 77:s styrelsens meddelande

OK 77:n hallituksen tiedote

Finlands regering meddelade 16.3.2020 på eftermiddagen om tilläggsåtgärder för att bekämpa koronavirusepidemin i Finland. Åtgärderna är i kraft till 13.4.2020. I dessa ingår bl.a. att offentliga samlingar begränsas till högst 10 personer och det rekommenderas att man inte i onödan vistas på allmänna platser.

Det här betyder ur OK 77:s klubbverksamhet följande: 

  • Även gemensamma utomhusträningar inhiberas till och med 13.4. Detta gäller bl.a. utomhusjumpan, backträningarna, tekniklördagarna och gemensamma långlänkar.
  • Klubbens vårmöte 23.3.20 uppskjuts till en tidpunkt efter 13.4.2020. Ny inbjudan skickas senare. Vårmöteshandlingarna finns till påseende i Intran.
  • Man kan fortfarande träna på egen hand, men lagar och myndighetsbestämmelser måste följas.

Klick på "Läs mer..." - Klikkaa "Lue lisää..."

OK 77:s styrelse följer med situationen.

Regeringen i Finlands meddelande: https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

 

SUOMEKSI:

Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 iltapäivällä lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Linjauksiin sisältyy mm. ”Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.”

Tämä tarkoittaa OK 77 seuratoiminnan kannalta:

  • Myös ulkona tapahtuvat OK 77:n seuraharjoitukset, joissa kokoontuminen tapahtuisi yhtäaikaisesti, peruutetaan 13.4. asti. Esim. ulkojumppa, mäkitreenit, tekniikkalauantait ja yhteislenkit.
  • Seuran kevätkokous 22.3.2020 peruuntuu ja siirtyy järjestettäväksi myöhemmin vähintään 13.4.2020 jälkeen. Kokoukseen lähetetään uusi kutsu myöhemmin. Kokousasiakirjat löytyvät Intrasta.
  • Omatoiminen ja hajautettu harjoittelu on mahdollista, kuitenkin noudattaen voimassa olevia lakeja ja viranomaismääräyksiä.

OK 77:n hallitus seuraa tilanteen kehittymistä.

Suomen hallituksen tiedote https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi