[16.3.2020 kl 19.00] Länsirastit-starten med sprintorientering i Grankulla 2.4.2020 är INHIBERAD som följd av coronavirusbestämmelserna. Mera information om LR-evenemangen får man på LR:s-infosidan, LR-Facebook-sidan och/ eller om du är med i FB-gruppen Länsirastit OK 77 (anslut er, gott folk!).

Länsirastits skogssäsongen startar 16.4 i Hanikka (alltså efter det, begränsningarna, utlysta av Statsrådet 16.3.2020, har (ännu så länge) upphört att gälla). I Hanikka och på följande ställe, vid Haukkalampi (23.4), strävar vi till följande förfarande: Skärmarna är ute i terrängen flera dagar, tidtagningen är helt självstyrt (ingen EMIT används) och bankartorna hittar man på nätet. Vi återkommer med detaljerad teknisk info när det blir aktuellt. Efter inhiberingen av sprinten 2.4 återstår ännu 17 LR-evenemang i kalendern. Läget efter Wappen återkommer vi till.

Även om motionsorienteringsutbudet "släcks" i hela landet för (minst) en månad, så är terrängen hos oss både snöfri och torr, så det finns inga hinder att i skogen orientera i syftet att höja konditionen (t.ex. med hjälp av gammal orienteringkarta) och/ eller utöva motion, som balanserar upp psykisk hälsa.