Den fjärde grenen i VMK var spårorientering 28.1.2020, ute i Hanikkas mörka skog. Snitsel som avvek från konditionsbanan, 10 kontroller, 12 juniorer, en handfull i super/hyper-klasserna, varierande kvalitet på pannlampor och emit-tidtagning. 

Foto (arkivbild). Ordergivning inför starten.

Och tappar man emiten får man springa tillbaka - samt blött och mörkt, men ingen snö. Och specialkarta för super/hyper, utan stigar: kurvbana och väldigt många stenar... Detta som sammanfattning över den senaste träningen för juniorerna. Och en eloge till alla bussiga juniorer som vågade ge sig ut i mörkret! Samt tack till banläggaren för en mycket bra bana!

Resultat   Poängen (VMK-4)  Modellkarta