Den nya styrelsen har hållit sitt första möte. Förutom diverse administrativa ärenden så behandlades även bl.a. idrottaravtalen och Jukola. Vi gratulerar de utvalda avtalsidrottarna! Se även hemsidan och Nimenhuuto (om Jukola) och Intran (om idrottaravtalen). Deadline för Jukola-klubbresan är 28.1.20. Det finns också flera lediga poster för den intresserade: ansvarig för fasta nätet, junnuledare, för orienteringsinfo i lågstadium, stugvärd mm... Kontakta styrelsen om du är intresserad.

Protokollet finns att läsa i Intra, vänstra balken under Styrelsen.