Klubbens 43:e höstmöte hölls 11.12.2019 vid Kasavuoren koulu, som förfest till vår födelsedag. Kallelsen hade hörsammats av ett drygt dussin klubbaktiva. Mötet drog ut till 110 minuter.

Foto (Timo Tolkki, mötesmaterial). Mötets öppnande.

Mötet hölls i konstruktiv anda, men verksamhetsplanen väckte många frågor och inlägg. Men själva ändringarna uteblev. Nya betydande programpunkter är ETOC2020 (Europamästerskapen i precisionsorientering) och Noux' Vinterrogaining. Budgetförslaget, som landade hårfint på minus, benades ut grundligt. Mest oroade ETOC:s relativa andel av helheten (hot vid en felbedömning) samt två ekonomiskt stora helheter - Jukola & Venla i Rovaniemi och FSOM på Åland. Också den lucka, som uppstår 2021, när intäkterna från två stora evenemang faller bort, orsakade många inlägg. Medlemsavgifterna och -förmånerna bibehölls dock på årets nivå.

Sittande ordförande Petri Tötterman höll ett stadigt grepp om klubbskaftet. Sex av styrelsens sju medlemmar omvaldes. Bara avgående Mari Seppänen gav plats åt nyvalda Kare Visuri. Därmed fortsatte en 43-årig tradition. Styrelsen har aldrig blivit omvald i sin helhet. Också Petri gör historia. Han blir klubbens första ordförande, i samklang med stadgarna från 2011, som sitter vid rodret fyra år i rad.