Klubbens ungdomar (U) och elit (E) samlades 5-8.12.2019 till det traditionella lägret, som officiellt inleder träningsåret. Lägrets centralplats var i år Riihivuori i Muurame.

Foto (Jenny Ray). Overall-bilden av lägret var duggregn och brist på dagsljus.

Inkvarteringen skedde i Riihivuori stugby i smågruppsstugor, där hela tjoget av lägerdeltagare övernattade. Lägerdeltagarna svarade själva för matlagningen utgående från de ingredienser lägerledarna - Jenny, Carola och Tomas Ray - hade inhandlat.

Lägret hade två teman. Man bekantade sig, genom tre terrängövningar, med terrängtypen för FM-medeldistansen i maj 2020, som arrangeras av Suunta Jyväskylä. Dessutom ingick i lägerprogrammet andra fysiska stödträningar. Lägrets andra tema var konsolideringen av gruppen, som skedde vid fem träningspalavrar, där terrängträningarna gicks igenom samt via planering av träningsstommen för inkommande träningsår och genom att ytterligare fokusera de individuella målen för året. Efter fyra intima och intensiva träningsdagar återvände truppen, fortfarande slagkraftig, till hemknutarna under söndagens lopp.