På det senaste mötet behandlades diverse ärenden som på ett eller annat sätt rör verksamhetsplanen och budgeten för 2020. Klubbens verksamhet finansieras till stor del av medlemsavgifterna, Länsirastit och enskilda arrangemang (nästa år Nuuksion Talvipäivä-rogaining och ETOC 2020). För att klubben ska kunna fortsätta erbjuda bra klubbförmåner behövs alla medlemmars insatser! På utgiftssidan är startavgifterna en stor utgift och Jukola/Venla den största enskilda av dessa. För att minimera kostnaderna och för att kunna ordna gemensam transport till Jukola 2020 behövs anmälan i god tid. 

Protokollet finns i Intra, under Styrelsen vid Mötesprotokoll.