FSO:s Ungdomsutskott har 11.11.2019, på basen av ansökningar, fastställt gruppen för träningsåret 2019-20. Gruppen består av 27 ungdomar, som representerar åtta olika FSO-föreningar.

Gruppen i sin helhet

OK 77 är representerad i gruppen av en sextett - Alexandra Backman (ny), Henrik Huttunen, Benjamin Korento, Matilda Nilsson, Sofia Slotte och Ellen Tolkki (ny). Gruppens årsprogram omfattar utbildnings- och träningdagar och -veckslut vid olika idrottsinstitut.