Planeringsmötet för klubbens verksamhet - Höstparlamentet, hölls 12.11.2019 i Kasavuoren koulu före tisdagens gympa. Moderator Carola Ray ledde tågordningen vid mötet. Karin Mårtenson assisterade under grupparbetsskedet.

Foto (Carola Ray). Grupperingen vid begreppet "Fina minnen".

Vid årets Höstparlament behandlades vidare teman, som lyfts fram i medlemsenkäten under hösten 2019. Som uppvärmning för de egentligen diskussionsfrågorna fungerade ord som medlemmarna hade i enkäten uppgett att de associerade med ordet OK 77. Allmänna ord, som i enkäten associerades med föreningen, ar t.ex. orientering, orange, gammaldags, tvåspråkighet, tillsammans, framgångsrik, sportig, konservativ och inåtvänd, fina minnen, ungdomlig, familjenära, hårda orienterare samt lämplig storlek. De drygt 20 deltagarna i Höstparlamentet instämde/ instämde inte i orden, genom att ordna sig på linje mellan de två ytterligheterna. En klar linje bildades sällan då orden lästes upp, men däremot kan man säga en stor klump kring ytterligheten ”instämmer helt i ordet” bildades då orden; fina minnen, tvåspråkighet och familjenära läste upp (se foto).

Foto (Carola Ray). Grupparbete på gång.

I medlemsenkäten hade medlemmarna också räknat upp vilka styrkor som föreningen har. Höstparlamentets deltagare poängsatte de 13 oftast återkommande styrkorna i medlemsenkäten. Då resultaträkningen var gjord fick vi fram OK 77s främsta styrkor; Länsirastit konceptet; aktiva frivilliga eldsjälar; träningar och tvåspråkighet! Efter alla fina associationer och styrkor leddes grupperna in på frågan, hur utveckla verksamheten i framtiden. Här kom många goda enskilda förslag. Dessa förslag kommer att under hösten att publiceras vidare på hemsidorna, diskuteras vidare i styrelsen och en del av förslagen kommer att återspegla sig i följande års verksamhetsplan. Följetongen är baras i sin linda!

Orientering - suunnistus
Orange - oranssi
Gammaldags - vanhanaikainen
Tvåspråkighet - kaksikielinen
Tillsammans - yhdessäolo
Framgångsrik - menestyksekäs
Sportig - urheilullinen
Konservativ och Inåtvänd - konservatiivinen ja sisäänpäin lämpenevä
Fina minnen - hienot muistot
Ungdomlig - nuorekas
Familjenära - perheläheinen
Hårda orienterare - kovia suunnistajia
Lämpligt stor - sopivan kokoinen