Registerbeskrivning enligt EU:s dataskyddsförordning (05/2018)

Registrets namn: Länsirastit deltagarregister.
Registerförare: OK 77 rf, FO-nummer: 0894500-9.

OK 77 rf fungerar som registerförare för personuppgifter som samlas in vid motionsorienteringen Länsirastit (härefter LR) för att trygga deltagande och betjäna deltagarna med resultattjänst. OK 77 samlar bara in nödvändiga personuppgifter och skyddar dessa på bästa möjliga sätt.

1. Ansvariga personer
1.1. Personer som ansvarar för registerärenden och övriga kontaktpersoner
OK 77:s styrelse, användarnamn för e-post: ordforande eller styrelse. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Närmare kontaktuppgifter inklusive LR-ansvarige finns på nätsidan www.ok77.fi.

1.2. Behandlare av personuppgifter
OK 77 behandlar själv personuppgifterna. Ifall behandlingen sköts av en tredje part, garanterar OK 77 att behandlingen sker enligt rådande lagstiftning.

2. Syfte med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna behandlas i samband med LR-tillfällen för deltagaradministration samt information och statistik. Exempel på detta: 1) anmälningsblanketten som deltagaren fyller i, 2) kontroll av att deltagarna anmält sig i målet och 3) resultatlistor som publiceras offentligt på nätsidan www.ok77.fi.

3. Registrets personkategorier, datainnehåll och personuppgiftskategorier
I registret behandlas deltagarens Emit-brickas nummer, för- och efternamn, telefonnummer samt ev. fordon (registernummer). Resultatlistorna lagras för publicering och innehåller då deltagarens Emit-brickas nummer, för- och efternamn samt resultat (slutresultat och mellantider). För andra än barn och ungdomar är det frivilligt att uppge dessa uppgifter, men utan dem kan OK 77 inte kontrollera att deltagaren kommit i mål eller publicera resultatet i resultatlistan. Deltagande sker alltid på egen risk.

4. Regelmässiga uppgiftskällor
Alla uppgifter är givna av deltagarna själva. OK 77 har inte möjlighet att under LR-tillfällen kontrollera uppgifternas riktighet. OK 77 hämtar för- och efternamn kopplade till Emit-brickors nummer från Suomen Suunnistusliitto r.y.:s IRMA-register under orienteringssäsongen. Dessa uppgifter används endast till registrering av resultat. I målet frågas namnet på deltagaren.

5. Uppgifternas uppbevaringstid
Anmälningsblanketterna förstörs inom en vecka efter LR-tillfället. Resultatuppgifterna lagras i datorns minne för kommande LR-evenemang samt offentligt på nätsidan www.ok77.fi.

6. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
OK 77 överför inte uppgifterna till tredje part utom på begäran om dataportabilitet.

7. Principer för skydd av registret
Av deltagarna ifyllda anmälningsblanketter förvaras omsorgsfullt tills de förstörs. Datorn förvaras omsorgsfullt bakom låsta dörrar då den inte används.

8. Den registrerades rättigheter
Nedan nämnda rättigheter utövas genom att kontakta någon av OK 77:s ansvarspersoner i punkt 1.1.

8.1. Rätt till insyn: Deltagaren kan själv kontrollera uppgifterna i resultatlistorna på nätsidan www.ok77.fi. Deltagaren kan därtill begära granskning av sina uppgifter genom att kontakta någon av OK 77:s ansvarspersoner.
8.2. Rätt till korrigering av uppgifter: OK 77 ansvarar för att utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av deltagaren rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i registret och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad.
8.3. Rätt att begränsa hantering av uppgifter: Deltagaren har rätt att begränsa hantering eller invända om användandet av insamlade personuppgifter för informations- eller marknadsföringssyfte.
8.4. Rätt att radera uppgifter: Deltagaren har rätt att få sina uppgifter raderade.
8.5. Rätt att bestämma om portabilitet: Deltagaren har rätt att bestämma om överföring av uppgifter som hen själv gett, i ett allmänt använt format, till ett annat system.

8.6. Rätt att lämna in klagomål: Deltagaren kan vid missnöje vända sig till OK 77:s ansvarspersoner och har alltid rätt att lämna in klagomål till myndigheterna över metoderna som OK 77 använder. Klagomål i Finland görs till dataombudsmannen.

LÄNSIRASTIT
2019 OK logo


Länsirastit är ett motionsevenemang öppet för alla.

Vid motionsorienteringen bjuds det på alternativ för olika nivåer både i fysik och färdighet. Banalternativ finns för nybörjare, aktiva utövare och för tävlingsorienterare. Fråga funktionärerna om du vill veta mera. Välkommen!

 Aktuellt:

Från Kalenderns Plats-namn får du positionen för detta ställe och exaktare adress (Fonectas karta). Positionen för Länsirastit och kördirektiv Google maps karta.

 

DatumPlatsVägvisningObs!Resultat  Rh  
11.4. Kauniainen Ohjeet seuraavasta linkistä -> Sprintticup RES   RH  
25.4 Haukkalampi Haukkalammentie 30, Espoo Tema: Kurva RES  RH 
2.5. Hanikka Suvisaarentie 8, Espoo Tema: Linje-ol RES RH 
9.5. Olari Olarinniityntie 8, Espoo + 9 km. Tema: Kurva (lång, kort)
RES  RH 
16.5. Kasavuori Kasavuorentie 1, Kauniainen + Jukola-kurs, Tema: Kontrolltagning
RES RH
23.5. Kauhala Westerkulla + Jukola-kurs, Tema: Kurva
RES

RH
kurv

30.5. Oittaa Oittaantie, Espoo + Jukola-kurs, Tema: Fartlek
RES RH 
6.6. Kellonummi Kellonummentie 13, Espoo

+ 9km + Jukola-kurs, Tema: Kurva/ Vägval

RES RH 
13.6. Lahnus Vanha Lahnuksentie 15, Espoo Tema: Kontrolltagning RES RH
8.8. Latokaski Kaskisavu 4, Espoo Tema: Fartlek
RES RH
15.8. Puolarmaari Puolarmaari 12, Espoo Tema: Momentbana
RES RH
22.8. Kalajärvi Hiirisuontie 1, Espoo Tema: Linje-ol
RES RH 
29.8. Kellonummi Kellonummentie 13, Espoo + 9 km, Tema: Kurva
RES RH
5.9. Oittaa Oittaantie, Espoo Tema: Kompass/ riktning
RES RH
12.9. Kasavuori Kasavuorentie 1, Kauniainen Tema: Natt
RES RH
19.9. Haukkalampi Haukkalammentie 30, Espoo Tema: Natt
RES RH
26.9. Vaakkoi Saarijärventie 1, Espoo Tema: Natt
RES RH

 

pelto_ja_tontti

Bästa motionsorienterare,

Visst beaktar du, att gårdsplaner (Piha-alue) och odlade åkrar (viljelty pelto) alltid är förbjudna områden (se bilden nedan). Det är ont om orienteringsduglig mark i huvudstadsregionen, så vi har inte råd med att förlora något av dem som följd av övertramp. Tack för att du noterat detta.

Du kan starta mellan kl 16.30 och 18.30. Starttiden för nattorientering är kl 20.00–21.00. 

Målet stängs kl 20.00. Vid nattorientering stängs målet kl 22.30.  => Anmäl dig alltid vid målet, även om du har avbrutit och/eller inte vill ha dit namn i resultatförteckningen. Detta för att vi inte i onödan skall söka efter Dig ute i skogen. 

Avgifter: Kartavgift 8 € vuxna (19 år-), barn och unga 3(-18 år). Hyran för Stämplingskortet (Emit-kort) är 2 €.

Betalningssätt: Kontant, Smartum Liikuntaseteli, Smartum Kulttuuriseteli, Smartum saldo (betala in saldo på förhand via internet), e-passi (betala på förhand på nätet), Luottokuntas Virikeseteli, Eazybreak och Edenred mobilbetalning eller färdigt ifylld företagssedel.

LIIKUNTASETELI_kuva_150x81KULTTUURISETELI_kuvaVirikeseteli kuva

 

Banor: Lätt 2 km, aningen svårare 3 km och 4 km samt krävande 5 km och 7 km samt temabana*. En del evenemang har också svår 9 km.

*Tema- eller teknikbanorna är till för träning av orienteringstekniken. Helt allmänt används de för att förbättra orienteringsfärdigheterna hos tävlingsorienterare. Nedan några exempel på temabanor.

Kurvorientering med karta där bara höjkurvorna och några väsentliga detaljer är synliga. Sjöar och kärr finns inte utritade. Orientering på kurvkarta är avsedda för att förbättra kurvförståelsen (höjdskillnader) och förbättra förmågan att avancera enligt höjdförhållandena.

Vid Linjeorienteringen finns det på kartan en linje, som det är meningen att följa. Linjeorientering förbättrar inläsning av detaljer både på kartan och i terrängen. Kontrollerna finns längs linjen men de har inte vritats in på kartan.

Kontrolltagning sker med normal karta. Kontrollpunkterna har valts så, att tagningen av kontrollen kräver noggrann kartläsning av karta/terräng i närheten av kontrollen. Målet är att förbättra orinteringsflytet i detaljrik terräng.

Rytmförändring sker med normal karta. Kontrolpunkterna är valda så, att det är möjligt att reglera farten betydligt på olika ställen av banan. Rytmförändringens uppgift är att orienteraren att inse, var och när man löper för fullt och när icke. Nyttan av rytmförändring är också fysisk, varför det kräver mentala färdigheter att "tvinga" sig själv till olika farthållning under banan.

 

Stämpling (tidtagning): Alla banor har Emit-stämpling. Om du inte har ett eget Emit-kort, kan du hyra ett sådant för två euro.

Genom att använda Emit-bricka får du förutom hela tiden också sträcktider mellan kontrollerna så du kan jämföra tider med andra löpare på samma bana. 

Resultat: Resultaten publiceras på denna sida efter evenemanget. Vi strävar att lägga ut dem redan samma kväll.

Om du så vill, låter vi bli att publicera dina resultat. Meddela därom vid målet. Vid frågor i anslutning till resultatservicen, vänligen kontakta: Länsirastit

 Rutthärvel: Du kan rita in ditt vägval med hjälp av Reittihärveli och jämföra din rutt med andra likasinnade på samma bana. Användningen av Rutthärveln förutsätter användning av Emit samt felfri stämpling på hela banan. Rutthärveln publiceras i huvudsak från alla Länsirastit-evenemang. Arrangörerna förbehåller sig rätten att låta bli att publicera Rutthärveln.

 

Tilläggsuppgifter: Länsirastit 

  

Resultat från tidigare år: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 

 

Reittihärveli on jaettu kahteen osaan, uuden reittihärvelin käyttöönoton johdosta.
Vuoden 2017 ja aikaisemmat tapahtumat ovat omassa ns. arkistossa ja vuoden 2018 ja jälkeiset omassa osiossa.

 

2017 ja aikaisemmat:
Reittihärveli

 

2018 +:
Reittihärveli

 

Lisätietoja uudesta reittihärvelistä löytyy tästä linkistä.

 

 

 1. Kartförsäljningen och möjligheten att ge sig av till terrängen är från 16:30 till 18:30. Vid nattorientering kl 20-21 (se separata direktiv).
 2. Bekanta dig först med banorna på A-bocken. Välj en bana som motsvarar din färdighet och dagsform (fråga vid behov om råd).
 3. Förflytta dig till kartförsäljningen och köp en karta från försäljningsstället. Kartavgifterna är 8 euro för vuxna och 3 euro för barn/ ungdomar under 19 år.
 4. Vill du ha tid för din prestation ? På Länsirastit används elektroniskt Emit-tidtagningssystem. Vid försäljningen kan du också hyra en Emit-bricka (för 2 euro), om du inte har en egen.
 5. Före Du går ut i terrängen !
  • Skriv i deltagarförteckningen ditt namn, telefon/registernummer, Emit-brickans nummer samt den bana du valt. Om du inte använder Emit-bricka eller inte är i behov av tidtagning, skriv i listan "ingen Emit".
  • Kolla, att den bana du valt är tryckt på kartan. Om de färdigt tryckta kartorna har tagit slut, rita in din bana på kartan från modellkartan. Modellkartorna hittar du invid kartförsäljningen.
  • Försäkra dig om, att du har Emit-bricka och kompass med dig.
  • Mobiltelefonen är, speciellt för mindre erfarna, en god trygghetsfaktor.
  • Kom ihåg vid orienterandet, att åkrar och gårdsplaner alltid är förbjudna områden.
  • Målet stängs klockan 20:00 (se spec direktiv för nattorienterng), återvänd från skogen i tid !

6.    Förflytta dig till starten genom att följa snitseln.

7.    Aktivera din Emit-bricka för tidtagning med hjälp av nollstämpeln i starten

 •  Placera brickan i stämpelenheten och låt lampan blinka minst fyra gånger.
 • Tidtagningen startar, när du lyfter kortet ur stämpeln.

8.    Stämpla på kontrollerna genom att placera Emit-brickan i stämplingsenheten.

  • Stämpelenheterna på kontrollerna har inte blinkljus.
  • Till slut stämplar du i stämpelenheten vid sista kontrollen, det vill säga målet. Tidtagningen stoppas.
  • Efter målstämpling, förflytta dig till resultatservicepunkten.

9.   I resultatservicepunkten - anmäl dig i mål.

  • Sätt din Emit-bricka i Emit-avläsaren, när funktionären vid avläsningen ger tillstånd till detta.
  • Uppge ditt namn, din bana och eventuell orienteringsförening.
  • Emit-brickans data registreras i tidtagningsprogrammet (tidtagningsenheten). Vänta med ro på din tur, om det är rusning vid målet.
  • Funktionären ger dig en utskrift, där intervalltider på kontrollerna och sluttiden anges.

10.    Resultaten publiceras på nätet senast följande dag:www.ok77.fi.

När du rundat din bana, anmäl dig vid målet (resultatservicen), även om du inte orienterat hela banan. På så sätt undviker vi, i ditt fall, onödig sökning. Målet stängs klockan 20:00 (i nattorienteringarna antingen klockan 22.30 eller 23.00, se specialdirektiv), återvänd från skogen i tid !

Rikta tilläggsfrågor vid behov till funktionärerna !

OK77 önskar dig en trevlig och utmanande orienteringsupplevelse !

 

NÄIN PIIRRÄT JA TALLENNAT REITTISI

1. Valitse sarjasi ja siirry kartalla lähtökolmion luo. Kartalla liikutaan ottamalla hiirellä kartasta kiinni ja vetämällä karttaa haluttuun suuntaan.
2. Klikkaa yläreunassa oleva "Piirrä reitti" -valinta päälle.
3. Valitse oma nimesi valintalistasta.
4. Aloita viivan piirtäminen klikkaamalla lähtökolmiosta eteenpän pitkin juoksemaasi reittiä. Reittisi näkyy punaisena viivana. Sininen viiva osoittaa mille rastille olet menossa. Sininen viiva siirtyy osoittamaan seuraavaa rastia kun olet klikannut riittävän lähelle rastin keskustaa. Jos piirrät jossain kohdassa väärin, pääset klikkaamasi piste kerrallaan takaisinpäin "Undo" -napilla.
5. Myös piirtämisen aikana voit liikuttaa karttaa vetämällä karttaa hiirellä hiiren nappi pohjassa.
6. Piirrä koko reittisi lähdöstä maaliin.
7. Kun olet maalissa ja reittipiirros on valmis, kirjoita lyhyet kommentit suorituksestasi tekstikenttään ja paina "Tallenna reittipiirros" -nappia.

 

REITTIEN KATSELU
- Valitse ensin sarja ja sitten listasta haluamasi kilpailijat ja paina listan alla olevaa "Näytä reitit" -painiketta.
- Kilpailijoita näytetään kerrallaan enintään kymmenen. Jos valitset enemmän, listan kymmenen ylintä valittua näytetään.
- Voit liikuttaa karttaa vetämällä karttaa hiirellä hiiren nappi pohjassa

 

ANIMAATIOT
- Valitse ensin sarja ja sitten listasta haluamasi kilpailijat ja paina listan alla olevaa "Lataa animaatio" -painiketta.
- Käynnistä animaatio painamalla oikeaan reunaan tulevalla "Start" -painikeella.
- Halutessasi voit antaa lähtöaikojen erot syöttämällä tiedot "Lähtöajat" -painikkeesta avautuviin kenttiin.

Underkategorier