Banläggare: Lasse Simell,  Oitans, W (Klockarmalmen)

Herrar och damer orienterade i samma klass. Damerna

fick, förutom ålders respit, 2½ min "könsrespit".

OK Milen (1609 m):

1.

Jori

Arrakoski

0

10.49

2.

Jan

Williamson

0

10.51

3.

Saila

Korento

11.05

4.

Mika

Saarela

0

11.58

5.

Carola

Winstén

12.15

6.

Heidi

Torp

13.05

7.

Kiha

v Essen

0

13.12

8.

Jan

Donner

0

13.34

9.

Peter

Byman

0

13.39

10.

Tomas

Ray

0

13.45

11.

Max

Lindfors

0

14.08

12.

Nina

Sebbas

15.46

13.

Häck

af Hällström

0

21.42

14.

J-O

Stengård

0

22.03

15.

Tuula

Stengård

36.52