Höstens salturer är i Granhultskolan, Grankulla på tisdagar 18-20.00.

Första timmen (18-19.00) är reserverad för juniorgruppen (5-14+ år) medan den andra timmen (19-20.00) är s.k. träningsgympa. Den andra timmen föregås av en halvtimmes joggningsrunda (18.15-18.45) för hugade. I den kan deltaga både äldre medlemmar och juniorer från 13 år uppåt, som redan behärskar den första timmens utbud.

Juniortimmen leds av juniorledarna medan de 7 träningstimmarna på hösten leds av fem olika ledare. Gardet består av gamla bekanta på OK-nivå - Ida, Mari, Raisa och Kerttuli samt ett nytt namn i OK-regi Christoffer "Toffe" Melin (7.11). Toffe har mångårig erfarenhet som ledare för fys.träningar vid FSO Ungdomsgruppens samlingar.

Skolan lånar inte ut sina mattor, så tag med egen gympamatta om du vill undvika golvliggande.

=========

Syksyn salivuorot pidetään tiistaisin Granhultin koululla, Kauniaisissa klo 18-20.00.

Ensimmäinen tunti (18-19.00) on varattu junnuryhmälle (5-14+ vuotta), kun taas toinen tunti (19-20.00) on n.s. valmennusjumppaa. Toisen tunnin edellä on puolen tunnin yhteinen verryttelytuokio (lenkki) (18.15-18.45). Kokoontuminen Granhultin yläsisäänkäynnin luona. Verryttelyyn voivat osallistua 13+ vuotiaat nuoret, joille ensimmäisen tunnin sisältö on jo tuttua, sekä muut halukkaat.

Junnuvuoroa johtaa junnuryhmän vetäjät. Valmennusjumpan 7 vuoroa vetää viisi eri henkilöä. Ryhmässä ovat tutut OK-vetäjät - Ida, Mari, Raisa och Kerttuli sekä uutena nimenä OK-kuvioissa Christoffer "Toffe" Melin (7.11). Toffe on useamman vuoden menestyksekkäästi vetänyt FSO:n nuorisoryhmän (15-18 v.) saliharjoitteita ryhmän leirikokoontumisissa.

Koulu ei lainaa jumppamattojaan seuran käyttöön, joten ota mukaan oma jumppamatto, jos haluat välttää lattialla piehtaroinnin.