Medlemmar i OK 77 bjuds till stadgeenligt vårmöte den 27.3. kl.18.00. Mötet hålls i Kasabergets skolcentrums auditorium. Under mötet presenteras bl.a. årsberättelsen, bokslutet samt bokslutsberättelsen. Föredragningslistan i sin helhet, årsberättelsen och bokslutet finns till påseende på föreningens intra sidor.

Välkomna!   OK 77 styrelse

 =======================================

OK 77 jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen kevätkokouksen 27.3.2023 klo.18.00. Kokous pidetään Kasavuoren koulukeskuksen auditoriossa. Kokouksessa esitellään mm. vuoden 2022 toimintakertomusta, tilinpäätöstä ja tilinpäätöskertomusta. Esityslista kokonaisuudessaan, vuosikertomus sekä tilinpäätös löytyvät seuran intrasivuilta.

Tervetuloa!   OK 77 hallitus