Finlands Svenska Orienteringsförbund (FSO), johdon ja valmennustoimikunnan myötä, on 3.11.2022 nimennyt uudet jäsenet liiton (alueen) valio-, haastaja- ja nuorisoryhmiin vuodeksi 2023.21KeU.jpg

Kuva (kuvitus, KeU-foto 2021). Toinen näistäkin herroista on haastajaryhmässä.

Valioryhmään valittiin 12 urheilijaa, joista viisi edustaa OK 77:ä. Ryhmäläisiä 2023 ovat Jonny Donner, Amanda Hansén, Emil Sevenius, Olivia Hahn (D20) ja Jesper Donner (H20). Henkilöt ilman sarjamerkintää kilpailevat H/D21-sarjoissa. Samalla julkaistiin 19 hengen haastajaryhmä. Myös tässä ryhmässä olemme hyvin edustettuina - Hannes Holmback, Fabian af Hällström, Tobias Jern, Antti Järvenpää, Lydia Mårtenson, Jonathan Ray ja Ester Gripenberg (D18).

Myös nuorisoryhmän osanottajat on tuotu julki. Ryhmässä on 44 nuorta (13-18-vuotiasta), jotka ovat ilmoittaneet mielenkiintonsa ryhmää kohtaan. Seuran ryhmäedustajat ovat Alexandra Backman (D18) ja Isabella Backman (D16). Tytöt evät ole sukua keskenään. Nuorisoryhmää voidaan täydentää keväällä 2023, jos unohdit tehdä oman ilmoituksesi tässä vaiheessa.

Vaikka edustus OK:n osalta kasvoi vain yhdellä haastajalla verrattuna vuoden 2022 ryhmiin, niin edustajista peräti viisi on OK:laisina uusia. Tosin kolme heistä oli mukana ryhmissä jo edellisellä valintakierroksella, mutta edustivat silloin muita seuroja.

FSO, ryhmät ja ryhmän ohjelma