OK 77:n syyskokous pidettiin 14.12.2020 perinteisen kokouspaikan Kasavuoren koulun sijaan kotitietokoneiden äärellä etäkokouksena

20201214 Verksamhetsplan bild
Kuva: Syyskokous hyväksyi vuoden
2021 toimintasuunnitelman

Poikkeuksellisesta sähköisestä kokousformaatista huolimatta kokoukseen osallistui tavanomainen määrä eli 17 seura-aktiivia vilkkaasti keskustellen reilun parin tunnin ajan. Kokouksessa käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset olivat sääntojen mukaisia asioita tulevan kauden 2021 toiminnan pohjaksi: Jäsenmaksut säilyvät ennallaan. Toimintasuunnitelmasta keskusteltiin ja se hyväksyttiin muutamin tarkennuksin koskien mm. edustusryhmää (Representationsgruppen - herrar & damer)  ja karttatoimintaa. Talousarvio hyväksyttiin keskustelun jälkeen muutoksitta.

Seuran hallitukseen valittiin kolme uutta jäsentä. Vuoden 2021 hallitus on Petri Tötterman (pj), Timo Kankaanpää (vpj, uusi), Lena Filipsson-Korento (siht.), Henrik Wallén (rahastonhoitaja), Daniel Backman (jäsen), Aada Forsman (jäsen, uusi) ja Rafaela von Frenckell (jäsen, uusi). Sääntömääräisten asioiden lisäksi syyskokoukselle oli tehty ehdotus seuran "Skärmtrollet" kiertopalkinnon jakoperusteiden muuttamisesta. Keskustelussa todettiin tarvittavan laajempaa kokonaisuuden pohtimista seuran palkinnoista ja niiden jakoperusteiden ajanmukaisuudesta. Ehdotusta pidettiin aiheellisena, mutta ehdotus pelkästään yhden palkinnon jakokriteereiden muuttamisesta raukesi ehdotuksen jäädessä ilman kannatusta.