Seuran toiminnan suunnittelukokous - Syysparlamentti, pidettiin 12.11.2019 Kasavuoren koululla ennen tiistain jumppaa. Moderaattori Carola Ray johti tapahtuman kulkua. Karin Mårtenson avusti häntä ryhmätöiden ideoimisessa.

Kuva (Carola Ray). Ryhmitys "Hienot muistot"

Syysparlamentissa käsiteltiin aikaisemmin tehdyssä jäsenkyselyssä esiinnostettuja teemoja mm ryhmätyöskentelyn avulla. Lämmittelynä toimivat kyselyssä tulleet 13 eniten esiin tulleita sanoja, jota kyselyn vastaajat olivat yhdistäneet sanaan OK 77. Nämä sanat olivat olleet suunnistus, oranssi, vanhanaikainen, kaksikielisyys, yhdessä, menestyksellinen, urheilullinen, konservatiivinen ja sisäänpäin kääntyvä, hienot muistot, nuorekas, perheläheinen, kovat suunnistajat sekä sopivankokoinen. Syysparlamentin runsaat 20 osanottajaa saivat järjestäytyä viivalle sen mukaan, olivatko täysin samaa tai täysin eri mieltä sanoista. Muutamista kuvailevista sanoista oltiin vahvasti samaa mieltä, jolloin syntyi suurehko ryhmittymä linjan toisessa päädyssä (katso kuva). Yhteistä mieltä oltiin siitä, että OK 77 yhdistetään sanoihin hienot muistot, kaksikielisyys sekä perheläheinen.

Kuva (Carola Ray). Ryhmätyöt käynnissä.

Jäsenkyselyssä oli myös kysytty OK 77 vahvuuksista. Illan osallistujat saivat pisteyttää 13 eniten esiintynyttä vahvuutta jäsenkyselyn perusteella. Viiden ryhmän pisteytyksen yhteenlasketun summan mukaan OK 77 suurimmat vahvuudet ovat; Länsirastit-konsepti, aktiiviset vapaaehtoistyötä tekevät jäsenet, harjoitukset sekä kaksikielellisyys! Kaikkien hienojen assosiaatioiden ja vahvuuksien jälkeen ryhmät pohtivat, miten voisimme kehittää toimintaa ja seuraa tulevaisuudessa. Työn tuloksena oli montaa hyvää yksittäistä ehdotusta. Nämä ehdotukset esitellään syksyn aikana kotisivuilla, puidaan hallituksessa sekä osa ehdotuksista otetaan tavalla tai toisella mukaan ensi vuoden toimintasuunnitelmaan. Jatkokertomus on siis vasta alullaan!

Orientering - suunnistus
Orange - oranssi
Gammaldags - vanhanaikainen
Tvåspråkighet - kaksikielinen
Tillsammans - yhdessäolo
Framgångsrik - menestyksekäs
Sportig - urheilullinen
Konservativ och Inåtvänd - konservatiivinen ja sisäänpäin lämpenevä
Fina minnen - hienot muistot
Ungdomlig - nuorekas
Familjenära - perheläheinen
Hårda orienterare - kovia suunnistajia
Lämpligt stor - sopivan kokoinen